Aziz hám jalǵızımsan, janajan Ózbekstanım

Сабақ кестеси

1. Физика-математика факультети

2. Қарақалпақ филологиясы факультети

3. Өзбек филологиясы факультети

4. Социаллық экономика факультети

5. Дене мәденияты факультети

6. Химия технология факультети

7. Техника факультети

8. Тарийх ҳәм ҳуқық факультети

9. Тәбияттаныў факультети

10. Шет тиллери факультети