Соңғы жаңалықлар

Барлық жаңалықлар
Математика факультетиниң студенти Жолымбетова Айшолпанның бул пәнге қызығыўшылығы кишкенелигинен басланған еди.Бүгин ол жеңимпаз болды

Қарақалпак мәмлекетлик университети Математика факультетиниң 1- «Е» топары студенти Жолымбетова Айшолпанның бул табысы оның илимге болған умтылысының мектеп дәўиринен басланғанлығынан…

Жасларды жәмлеген илаж

Нөкис қаласы Арқа батыс әскерий округинде Қарақалпақ мәмлекетлик университети студент жаслары ушын ашық есиклер күни өткерилди. Илажға 100 ден аслам…

Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң белсенди жаслары басламасы кеўил қуўандырады

«Балалық шағым – патшалық тағым» – дейди дана халқымыз. Расында да өмиримиздиң ең қызықлы, қуўанышлы ҳәм бахытлы күнлери балалық дәўиримиздеги…

МҮРӘЖАТНАМА терең талықланды

Президент Шавкат Мирзиёевтың 2020-жыл, 29-декабрдеги Олий Мажлиске жоллаған Мүрәжатнамасы ҳәм оның мәмлекетимиздиң раўажланыўында тутқан орнын, әҳмийетин үйрениў бүгинги күнниң әҳмийетли…

УНИВЕРСИТЕТТЕ ҲӘР ҲӘПТЕДЕ ЖЫНАЯТШЫЛЫҚ ҲӘМ ҲУҚЫҚБУЗАРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ГҮРЕСИЎ КҮНИ БЕЛГИЛЕНЕДИ

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде ҳәр ҳәптениң пийшемби күни жынаятшылық ҳәм ҳуқықбузарлыққа қарсы гүресиў бойынша профилактика күни деп белгилеп алынған….

Мәрт ҳәм батыр адамлар алдындағы  қыйыншылықлардан қорықпайды

Не ушын мақаламызға Абу Али Ибн Синаның бул қатарларын тема етип таңладық?! Мәрт ҳәм батырлық адамға билим арқалы қәлиплеседи. Тек…

Санаат технологиясы факультетинде ата-аналар мәжилиси өткерилди

             Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Cанаат технологиясы факультетинде студент-жаслар тәрбиясы бойынша ата-аналар менен бирге ислесиўди және де жақсылаў,…

СТУДЕНТ-ЖАСЛАР ӘСКЕРИЙ ТАРАЎ ТУРМЫСЫ МЕНЕН ТАНЫСТЫ

Елимиздиң тыныш ҳәм пәраўан турмысын, шегараларымыздың қол қатылмаслығын тәмийинлеўде, тынышлығымыздың исенимли тирегине айланган миллий әрмиямыздың дүзилгенине быйыл 29 жыл толды….

Интерактив хызметлер

Пайдалы дереклер

Skip to content