Илимий бөлим баслығы:

Алланазаров Кеунимжай Жанназарович

+0361-223-60-62

ilimiybolim@mail.ru

а_keulim2008@mail.ru

k_allanazarov@karsu.uz

   

Бөлимниң тийкарғы ўазыйпалары:

  • Университет илим-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў искерлигин шөлкемлестириў;
  • Университеттиң илим-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў режесин ислеп шығады ҳәм олардың орынланыўын тәмийинлейди;
  • Илим-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық кадрлар таярлаў искерлиги бойынша факультет ҳәм кафедралардың жумысларын муўапықластырыў;
  • Университет пенен республика кәрханалары, шөлкемлери ҳәм мекемелери ӨзР ИА Илим-изертлеў институтлари, орайлары, сондай-ақ, жетекши ЖООлары менен илим-изертлеў ҳәм илимий-педагогикалық искерлигин бағдарында бирге ислесиў шәртнамаларын ислеп шығады ҳәм олардың әмелге асырылыўын қадағалайды;
  • Университетте илимий иләжларды шөлкемлестириўде ҳәм өткериўде методикалық жәрдем көрсетеди ҳәм басшылық етеди;
  • Докторантлардың ҳәм өз бетинше излениўшилердиң реже есаплары, норматив ҳүжжетлерди таярлайды ҳәм усыныс етеди, излениўшилер аттестациясын шөлкемлестиреди ҳәм өткереди;

 

Бөлим хызметкерлери қурамы:

  1. Бөлим баслығы: география илимлериниң кандидаты, доцент Алланазаров Кеунимжай Жанназарович
  2. Илим-изертлеў жумыслары бойынша инженер: экономика илимлери бойынша философия докторы (PhD) Алымов Атабек Керимбергенович

       Илим-изертлеў жумыслары бойынша инженер: Жуманиязов Дамир Куўатбаевич