Шет тиллери факультети деканы:

Курбанбаев Джавод Аминбаевич

+99890-658-65-47
djavodik@umail.uz
http://shettilleri.karsu.uz/

 

Факультеттеги кафедралар:

1) Инглис тили ҳәм әдебияты

2) Немис тили ҳәм әдебияты

3) Рус тили ҳәм әдебияты

4) Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты

5) Факультетлер аралық шет тиллери

 

Шет тиллери факультети Өзбекистан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлиги тәрепинен 2014-жыл 29-август күни тастыйықланған Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң жаңа структурасы ҳәм университет Илимий кеңесиниң 2014-жыл 30 август күнги 1/8.1.-санлы қарары менен бурынғы филология факультети қурамындағы инглис филологиясы, немис филологиясы, рус филологиясы ҳәм улыўма университетлик шет тиллер кафедралары базасында дүзилди.

Бүгинги күнде факультет қурамында 5 кафедра: инглис тили ҳәм әдебияты, немис тили ҳәм әдебияты, рус тили ҳәм әдебияты, аўдарма теориясы ҳәм әмелияты кафедрасы ҳәм факультетлер аралық шет тиллери кафедралары жумыс алып барады. Факультетте инглис, немис, рус тиллери бойынша оқытыўшылар, сондай-ақ, инглис тилинен дилмашлар таярланады.

Факультетте төмендеги бакалавр бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша кадрлар таярланады:

5120100 Филология ҳәм тиллерди оқытыў (инглис, немис ҳәм рус тили ҳәм әдебияты), 
5111400 Шет тили ҳәм әдебияты,

5120200 Аўдарма теориясы ҳәм практикасы,

5 А 120102 Лингвистика (инглис тили),

5 А 120102 Лингвистика (рус тили).