Биргеликтеги илимий-әмелий жумыслар

Тәбияттаныў факультети Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасының профессоры, академик Б.Мамбетназаров ҳәм кафедра стажёр-ассистенти  У.Қунназаровлардың қатнасыўында 2б курс топырақтаныў тәлим бағдарының зийрек студентлери менен биргеликте Шымбай районы Дийқаншылық илим изертлеў институтының тәжирийбе майданында илимий-әмелий жумысларын алып бармақта.

Олар «Тийкарғы ҳәм тәкирарлы егин сыпатында егилген мәкке сортларын суўға шыдамлығын үйрениў» деген темасында изертленип атырған орынындағы топырақтың механикалық қурамын, топырақтан кесимлер алыў ҳәм алынған үлгилерди топырақтаныў лабораториясындағы үскенелер жәрдеминде анализлеп, биргеликте үйренип келмекте.

 У.Қунназаров,

Экология ҳәм топырақтаныў кафедрасының ассистенти.