QMU oqitiwshilari Ulli Britaniyanin’ Norvich til uyretiw institutinda qa’nigeligin arttiriw kursinda bilim almaqta

Usi jildin’ 30-iyul sa’nesinen baslap «El-yurt umidi» fondi imtixanlari jen’impazlari bolg’an shet tilleri fakulteti oqitiwshilari Dj.Kurbanbaev, J.Seytjanov, R.Elmuratov, Z.Xudaybergenova, Yu.Mamutovalar Ulli Britaniyanin’ Norvich til uyretiw institutinda qa’nigeligin arttiriw kursinda ingliz tilin oqitiw ma’selesine arnalg’an kursta oz’ bilim ha’m ko’nlikpelerin jetistirmekte.

Olarg’a Martin Klark, Jon Mak Maxon, Maria Heron qusag’an belgili oqitiwshilar sabaqlar o’tip atir. Sonday-aq, inglis xalqi ma’deniyati, tildin’ xaliqaraliq ko’lemdegi a’hmiyeti ha’m basqa da ma’selelerdi u’yrenbekte.

Olar oqiwdan bos waqitlarinda London, Kembridj, Sherington qalalarinin’ tariyxiy orinlarina sayaxatlar sho’lkemlestirip barmaqta.

Baspaso’z xizmeti.