Студентликке усыныс етилген абитуриентлер дыққатына!

Өзбекстан Республикасы билимлендириў орынларына қабыллаў бойынша Мәмлекетлик комиссиясы тәрепинен тастыйықланған 2019-жыл тест сынақлары  еслетпесине муўапық студентлер қатарына қабыллаў ушын усыныс етилген жоқары оқыў орны (университет, институт)на усыныўы керек болған ҳүжжетлер дизими:

 

✅ 1.  Ректор атына арза;

✅ 2.  Паспорт нусқасы 4 дана (түп нусқасы көрсетилген ҳалда);

✅ 3.  Диплом яки аттестат (қосымшасы менен бирге) түп нусқасы;

✅ 4.  Тил билиў дәрежесин тастыйықлаўшы сертификат түп нусқасы;

✅ 5.  3,5х4,5 фото 12 дана;

✅ 6.  Ҳүжжетлер жыйындысы (папка скоросшиватель);

✅ 7.  Конверт А5 форматында;

✅ 8.  Талабалар турар жайына (жасаў шараяты аўыр ҳәм кем тәмийинленгенлигин тастыйықлаўшы ҳүжжети бар студентлер ушын) арза;

✅ 9.  Жеңиллик тийкарында студентликке усыныс етилгенлер ушын (жеңиллик бериўши ҳүжжеттиң түп нусқасы).

 

☝️ Усыныс: Дүйшемби күнинен баслап қайсы ЖОО (жоқары оқыў орны)на қабылланған болсаңыз, сол жоқары оқыў орнына жоқарыдағы келтирилген ҳүжжетлерди тапсырыўыңыз шәрт. Илажы болғанынша, сол ЖООның веб-сайты ҳәм социаллық тармақлардағы бетлерин бақлап барың!