Медицина бойынша Нобель сыйлығы ийелери анықланды

7-октябрь күни гезектеги Нобель ҳәптелиги басланды.

Дәстүр бойынша оны медицина ҳәм физиология бойынша сыйлық тапсырыў мәресими ашып береди.

2019-жылы бул сыйлыққа Уильям Дж.Келин ҳәм сэр Питер Дж.Рэтклиф ҳәм Грегг Семенцалар «Клеткалардың кислородты сезиўи ҳәм оған бейимлесиўин изертлегени ушын» ылайық табылды. Бул илимпазлар тәрепинен исленген ашылыўлар анемия, рак ҳәм басқа да кеселликлерди емлеўде өз жәрдемин тийгизеди.

Гарвард университети медицина бойынша профессоры Уилья Келин 2016-жылы медицинадағы фундаменталлық изертлеўлери ушын Ласкер сыйлығына ылайық деп табылған еди.

Британиялы доктор сэр Питер Джон Рэтклиф клеткалық ҳәм молекулалы биология бойынша қәнигелескен. Ол көп ғана атақларға ийе ҳәм Оксфорд госпиталында клиникалық изертлеўлер алып барады.

Үшинши лауреат Грегг Семенца педиатрия, радиациялық онкология, биологиялық медицина, Джонс Хопкинс медицина мектебиниң профессоры. Ол да 2016-жылы Ласкер сыйлығы лауреаты болған.

Олардың ҳәр бирине Нобель сыйлығы тапсырылады.

 

Таярлаған: Г.Сабурова,

Журналистика қәнигелигиниң 4-курс студенти.