ДАҒАЗА!

Ғәрезсиз Мәмлекетлер Дослық Аўқамы Атқарыў Комитетиниӊ хатына тийкар “Максим Танк атындағы Беларусь мәмлекетлик педагогика университети” оқыў мекемесинде “Ата-аналықта социаллық, психологиялық ҳәм педагогикалық қоллап-қуўатлаў: тәжирийбе, машқалалар, перспективалар” атамасындағы халық аралық илимий-әмелий конференция өткериледи.

Конференция шеӊберинде заманагөй шаӊарақ мәселелери, шаӊараққа көмек ҳәм жәрдем көрсетиў мәселелери, социаллық институтлардыӊ шаӊараққа байланыслы қәдириятлары ҳәм ата-аналықты қәлиплестириўдеги өз-ара мүнәсибетлер көрип шығылады.

Конференция 2019-жыл 5-ноябрь күни Минск қаласы Советская көшеси, 18-жайда болып өтеди. Конференция шеӊберинде пленарлық ҳәм секциялық, дөгерек сәўбетлери, ата-аналарды қоллап-қуўатлаў бойынша тәжирийбе презентациялары ҳәм “Ата-аналықта қоллап-қуўатлаўда социаллық, психологиялық, педагогикалық ҳәм медициналық тараўлардағы қәнигелердиӊ өз-ара мүнәсибетлери” темасындағы халық аралық семинар өткериў режелестирилген.

Конференцияда қатнасыў ушын Максим Танк атындағы Беларусь мәмлекетлик педагогика университети Социаллық педагогика кафедрасыныӊ (375-17)200-15-28, (375-17)2001569 номерли телефонына яки e-mail: ienifer_s@mail.ru электрон почта мәнзилине мүрәжаат етиўиӊиз мүмкин.

ҚМУ илимий изертлеўлер, инновациялар

ҳәм илимий-педагог кадрлар таярлаў бөлими.