ДЫҚҚАТ, ДАҒАЗА!

«SOS Өзбекстан Балалар Мәҳәллелери» шөлкеми Ташкент қаласы филиалының 2020-жыл 3-февралдағы 36–санлы хатына тийкарланып, усы жылдың июль айында «Болалар учун муқобил васийлик ҳамда ижтимоий ишга профессионал ёндашув ва услублар» атамасында илимий-әмелий конференция өткерилиўин мәлим етемиз.

Конференцияға мақалалар ҳәм тезислер өзбек, инглис ҳәм рус тиллеринде усы жылдың 30-апрель күнине шекем шөлкем тәрепинен қабыл етиледи.

Байланыс ушын телефон: (90) 933-73-87, 

«SOS Өзбекстан Балалар Мәҳәллелери» шөлкеми Ташкент қаласы филиалы.