«Biznes club» ag`zalari nàwbettegi biznes sayaxatta!

Universitetimizde shòlkemlestirilgen «Biznes club» aģzalari menen isbilermenlikti teren`nen ùyreniw maqsetinde hàm òz biznesin jolg`a qoyg`an tàjriybeli isbilermenlerdin` òzlerinen qiziqtirg`an sorawlarina juwap aliw maqsetinde shòlkemlestirildi.

Nàwbettegi biznes sayaxat «Panamilk» sùt ònimlerin islep shiģariwshi kàrxanaģa boldi.

Sayaxat dawaminda sùt ònimleriniñ tayarlaniwin hàm olardiñ qalay saqlaniw processlerin kòrip gùwasi boldi hàm olardin` islep shig`ariliwina o`z u`lesin qosiw, qatnasiw imkaniyati berildi.

Bunda olar su`t ònimlerine «Biznes club» aģzalarinda òzgeshe qiziģiwshiliq tuwdirdi.

Temur Panaev òziniñ pikirleri menen jaslarimizģa bùgingi kùnde isbilermenlik qiliw ushin keñ imkaniyatlar haqqinda òziniñ pikirlerin bildirip, qatnasiwshilarģa òz màslàhàtlerin ayamastan erkin sàwbet boldi. Bunda «Biznes club» ag`zalarinda ju`da` qizig`iwshiliq oyatti ha`m keleshektegi biznes ideyalarina tu`rtki boldi. Tek ģana su`t o`nimleri g`ana emes, al, uliwma isbilermenlik ha`m islep shig`ariwdag`i ko`nlikpeleri biznestegi o`zine jarasa sirlar qiyinshiliqlar tuwrisinda ken`nen tu`sinikler payda boldi.

G.Xojanova,

Biologiya fakulteti 2-kurs student.