Cart 0

#Көшпели_сабақ  Халқымыздың бай тарийхы менен жақыннан танысты

Жақында университеттиң юриспруденция қәнигелигиниң 3-курс студентлери И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақстан мәмлекетлик көркем-өнер музейинде көшпели сабақ шөлкемлестирилди. Тийкарғы…

20 жылдан кейинги ушырасыў

Усы жылдың 14-май күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Қарақалпақ филологиясы факультетиниң мәжилислер залында усы факультетте…

«Intrans world» концерт бағдарламасы болып өтти

Шет тиллери факультети Аўдарма теориясы ҳәм әмелияты кафедрасы тәрепинен ҳәр жылы студент жаслар қатнасыўында «Intrans world»…

Китап – мәнаўий байлығымыз

Жақында университетимиздиң Химия-технология факультетинде «Китап – мәнаўий байлығымыз» атамасында илаж өткерилди. Мақсет – жаслардың китап оқыўға…

Табысыңыз оң болсын, Устаз!

Өзбекстан журналистика ҳәм ғалаба коммуникациялар университети қасындағы илимий дәрежелер бериўши PhD.30.08.2018.Fil.14.01 санлы Илимий кеңесте усы жылдың…

Оқыўшыларға китаплар саўға етилди

Ҳүрметли Президентимиз жасларымызды китап оқыўға қызықтырыў бойынша: «Жаслардыӊ китап оқыўға қызығыўшылығын арттырыў, оларды китап пенен дос…

#Спорт_айлығы Жеңимпазлар мүнәсип сыйлықланды

Май айы – «Спорт айлығы» деп жәрияланыўы мүнәсибети менен  Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети Техника факультетинде…

#Спорт_айлығы Мини-футбол бойынша факультет бириншилиги

Усы жылдың май айы – «Спорт айлығы» деп жарияланыўы мүнәсебети менен жақында университетимиздиң Спорт сарайында студент-жаслар…

Факультет студентлери бажыхана әмелиятында

Усы жылдың 17-май күни Қарақалпақстан Республикасы Бажыхана басқармасы ҳәм Қарақалпақ мәмлекетлик университети Ҳуқықтаныў кафедрасы менен биргеликте…

Биргеликте алып барылды

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети тарийх ҳәм ҳуқық факультети юриспруденция бакалавр тәлим бағдарыныӊ 2-курс студентлерине «Жынаят…

keyboard_arrow_up Skip to content