Cart 0

Спорт илажлары

Волейбол бойынша факультет бириншилиги өткерилди

Усы жылдың 25-октябрь сәнесинде университеттиң биология факультетинде факультеттиң 1-курс студент-қызлары арасында спорттыӊ волейбол туринен жарыс шөлкемлестирилди.…

#Мини_футбол  Чемпионат жеңимпазлары анықланды

Пайтахтымызда спорттың мини футбол түри бойынша Қарақалпақстан чемпионаты жуўмақланып, жеңимпазлар анықланды. Өткерилген жарыста министрликлерде, мәкеме ҳәм…

Жәҳән бириншилиги жеңимпазлары мүнәсип күтип алынды

Алдын хабар бергенимиздей, усы жылдыңусы жылдың 11-13-октябрь күнлери Ташкент қаласында спорттың самбо гүреси бойынша жаслар арасында…

#Хош_хабар   Гулсимай жәҳән бириншилигиниң жеңимпазы

Бүгинги күнде мәмлекетимиздиң барлық аймақларында дене тәрбиясын ҳәм ғалабалық спортты буннан былай да раўажландырыў, халықтың барлық…

Университетимиз студенти жеңимпаз болды

Жәмийетимизде саламат турмыс тәризин қәлиплестириўге, халықтың, әсиресе, жас әўладтың дене тәрбиясы ҳәм спорт пенен турақлы шуғылланыўы…

Университетимиз профессор-оқытыўшылары – чемпион!

Усы жылдың 2-7-октябрь күнлери аралыгында спорттың волейбол түри бойынша Қарақалпақстан Республикасы улыўма билим бериў мектеплери, кәсип-өнер…

Спортшы менен ушырасыў

Бәршеңиздиң хабарыңыз бар, бүгинги күнде ҳүрметли Президентимиздиң басламасы менен алға сүрилген 5 әҳмийетли баслама тийкарында мәмлекетимизде…

Кең жәмийетшилик тәрепинен күтип алынды

Алдын хабар бергенимиздей, усы жылдың 14-22-сентябрь күнлери аралығында Қазақстанның Нур-Султан қаласында спорт гүреси бойынша гезектеги жәҳән…

Дзюдошы қызларымыздың табысы

Дзюдо бойынша Россия Федерациясының Красноярск қаласында В.Н. Гулидовтың естелигине бағышланып өткерилген халықаралық турнирде республикамыздан еки спортшы…

ҚМУ студенти халықаралық турнир жеңимпазы

Россия Федерациясының Красноярск қаласында дзюдо бойынша В.Н.Гулидов естелигине бағышланған халықаралық турнир болып өтти. Онда Өзбекстан сайланды…

keyboard_arrow_up Skip to content