Бердимуратов Мурат Карлыбаевич, физика-математика фанлари номзоди, доцент. 1963-йили 10-февралда Нукус шаҳрида туғилган. 1989-йили Нукус давлат университетинитугатган. 1992-1997-йилларда Киев давлат университетиде илмий-тадқиқотишларни олиб борган. 1997-йили «Моделирование и оптимизация в системах солевлагопереноса» мавзусида номзодлик диссертацияни ҳимоя қилган.

1998-2009-йилларда информацион технология кафедрасимудири, бундан ташқари, математика факультети деканилавозимида муваққиятли меҳнат қилган. 2009-2012-йилларда Нукус давлат педагогика институтининг ректори, 2014-йилдан бошлабамалий математика кафедра мудирилавозимида фаолият кўрсатмоқда. Бердимуратов Мурат 30 дан ортиқ илмий мақолаларинашр қилинган. 1 та ўқув қўлланма, 6 та ўқув-методик қўлланмалари нашр этилган.