Биргаликдаги илмий-амалий ишлар

Табиатшунослик факультети Экология ва тупроқшунослик кафедрасининг профессори, академик Б.Мамбетназаров ва кафедра стажёр-ассистенти  У.Қунназаровларнинг иштирокида 2б курс тупроқшунослик таълим йўналиши иқтидорли талабалари билан биргаликда Чимбой тумани Деқхончилик илмий тадқиқот институтининг тажриба мойданида илмий-амалий ишлар олиб борилмоқда.

Улар «Асосий ва такрорий экин сифатида эгилган макка-жухори навларин сувга чидамлигини ўрганиш» номли мавзусидаги тадқиқот ишларини олиб борилаётган жойдаги тупроқнинг механик таркиби, тупроқдан кесималар олиш ва олинган намуналарини тупроқшунослик лабораториясидаги ускуналар ёрдамида таҳлил қилиниб, биргаликда ўрганияпти.

У.Қунназаров,

Экология ва тупроқшунослик кафедрасининг ассистенти.