Соңғы жаңалықлар

Барлық жаңалықлар
Профессор оқытыўшыларымыз арасында Мүрәжаттың үгит-нәсиятланыўы жақсы басламаларға тийкар жаратып атыр

Усы жыл 16-январь күни Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң Мәденият сарайында Президентимиздиң Олий Мажлиске ҳәм халқымызға жоллаған Мүрәжатының мазмун-мәнисин үгит-нәсиятлаўға…

Ўатан қорғаўшылары менен болған ушырасыў студент  жаслардың қызығыўшылығын арттырды

   14-январь – Өзбекстан  Республикасы  Қураллы  күшлери  дүзилгениниң 29  жыллығын ҳәм Ўатан  қорғаўшылар  кұни  байрамы  мұнәсибети  менен    факультетимизде  бир қанша …

Биология факультетинде «Ўатан қорғаўшылары» менен ушырасыў

Елимиздиң бүгингидей раўажланыўы, халқымыздың абадан турмыста жасаўы, ең тийкарғысы, аспанымыздың ашық, уйқымыздың тыныш болыўы, ҳеш нәрседен қорқпай, келешек ҳаққында уллы…

Үгит-нәсиятлаў бойынша жаңа ўазыйпалар белгилеп алынды

Қарақалпақстан Республикасы қала ҳәм район секторларында Ѳзбекстан Республикасы Президентиниң Олий Мажилиске ҳәм халыққа Мүрәжаатнамасының мазмун ҳәм әҳмийетин түсиндириўге бағышланған үгит-нәсиятлаў…

Студент жасларға Ўатан сүйиўшиликти терең уғындырған ушырасыў

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде Қарақалпақстан Республикасы Ишки ислер министрлиги менен биргеликте «Мен Ўатан сүйиўшиликти қандай түсинемен» атамасында  студент жаслар…

Жасларға итибар – келешекке итибар

Археологлар қазыў жумысларын алып барып атырған ўақытта буннан көп мың жыллар бурынғы дәўирге тийисли болған ески графикада ойып жазылған тасқа…

Спорт бул – денсаўлық, спорт бул – жаслық, ол күш-ғайрат, гѳззаллық ҳәм жетиклик демекдур

 Президентимиз Ш.Мирзиёевтиң спортты раўажландырыўға қаратылған Қарар ҳәм Пәрманлары, әсиресе 2020 – жыл 24-январьда қабыл етилген «Өзбекстан Республикасында дене тәрбия ҳәм…

Профессор оқытыўшыларымыз спорт майданында

Университетимиздиң дене мәденияты факультети хәм кафедрасы тәрепинен  саламат турмыс тәризине әмел етиў максетинде университет профессор оқытыўшылары арасында 4-9-январь күнлери аралығында…

Интерактив хызметлер

Пайдалы дереклер

Skip to content