Соңғы жаңалықлар

Барлық жаңалықлар
⚡️ Айырым питкериӯшилерге тестсиз ҳәм қосымша имтихансыз оқыӯға кириӯ ҳуқықы берилмекте

Президент «Президент, дөретиӯшилик ҳәм қәнигелестирилген мектеплер хызметин және де жетилистириӯ бойынша қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы қарарына қол қойды. Ҳүжжетке бола, Президент,…

Халмуратов Куаныш Полатовичтиң экономика илимлери бойынша философия докторы (PhD) диссертациясы қорғаўы ҳаққында

2021-жыл, 23-июль күни саат 11:00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD.03/30.01.2020.I.20.06-санлы Илимий кеңесте 08.00.05 – “Хызмет көрсетиў тармақлары…

⚡️ БИЛИМЛИ ЖАСЛАР – МӘМЛЕКЕТИМИЗ КЕЛЕШЕГИ

     Ҳәр қандай жәмийетти қүдиретли, миллетти уллы ететуғын күш бул – илим-билим, тәлим ҳәм тәрбия. Бүгинги күнде  мәмлекетимизде алып…

ИНГЛИС ТИЛИН ҮЙРЕНИЎГЕ МОТИВАЦИЯ

  Техника ҳәм технология әсири болған ХХI әсир заманагөй билим ҳәм санаға ийе болып, заманға сай раўажланыўды талап етеди. Бул…

Қабыллаў жуўмақланыўына санаўлы күнлер қалды. Мәмлекетлик тест орайы абитуриентлерге мүрәжат етти

Көпшиликтиң хабары бар, ҳәзирги ўақытта жоқары оқыў орынларының бакалавриат тәлим бағдарларына оқыўға кириў ушын абитуриентлерди онлайн дизимге алыў даўам етпекте….

ИЛИМ, ИННОВАЦИЯ ҲӘМ ДОНОРЛЫҚ ШӨЛКЕМЛЕР ИНТЕГРАЦИЯСЫ

Күнниӊ екинши ярымында Мартон Краснаиды универистет ректоры, профессор А.Реймов қабыллады. Мартон Краснаи ректорға жыллы жүзлилик пенен қабыллағаны ушын миннетдаршылық билдирип,…

Венгрияныӊ Корвинус Университети Орайлық Азия бойынша илимий изертлеӯ орайы директоры Мартон Краснаи университетте болды

 Бүгин 15-июль күни Қарақалпақ мәмлекетлик университетине Венгрияныӊ Корвинус Университети Орайлық Азия бойынша илимий изертлеӯ орайы директоры Мартон Краснаи келди. Мартон…

Архитектура факультетиниӊ студент жаслары бириншилер қатарында вакцина салдырмақта

Бүгинги күнги елимиздеги үлкен машқалалардың бири COVID-19 пандемиясы болып есапланады. Бул кеселликтен наўқасланған инсанлар саны күннен-күнге асып бармақта. Биринши гезекте…

Интерактив хызметлер

Пайдалы дереклер

Skip to content