Сабақ кестеси

Шет-тиллери факультети

Физика-математика факультети

Қарақалпақ филологиясы факультети

Өзбек филологиясы факультети

Тарийх ҳәм ҳуқық факультети

Социаллық экономика факультети

Дене мәденияты факультети

Химия-технология факультети

Тәбияттаныў факультети

Техника факультети

Пайдалы дереклер