Илимий инновациялық исленбелерди коммерцияластырыў бөлими

 

Ф.И.О:

Жангабаев Жумабек Жалгасбаевич

Адрес:

Нөкис қаласы, Ч.Абдиров көшеси №1

Телефон:

0361-223-60-62

E-mail:

jumabek_jangabaev0191@mail.ru

Илимий-инновациялық исленбелерди коммерцияластырыў бɵлими

 

Тийкарғы ўазыйпалары:

  • Базарды системалы тәризде анализлеў ҳәм инновациялық өним (ис, хызмет)лерге талапты үйрениў, өзин қаплаў мүддетлерин, рентабеллик ҳәм инновациялық өнимлерди коммерцияластырыў менен байланыслы қәўип-қәтерлерди баҳалаў;
  • Жоқары коммерциялық потенциалға ийе ҳәм әмелге асырыўға таяр болған, өзлестириў ушын келешекке проектлерди таңлап алыў;
  • Инновациялық проектлерди әмелге асырыў ушын инвесторлар, шериклер ҳәм басқа исбилерменлер менен бирге ислесиў;
  • Жаңа технологияларды ендириў ҳәм инновациялық өнимлерди ислеп шығарыў мақсетинде санаат қәрханалары менен өз-ара биргеликли байланыс орнатыў.

 

 Илимий бөлим хызметкерлери қурамы:

  1. Бөлим баслығы – Жангабаев Жумабек Жалгасбаевич
  2. Менеджер –Оспанов Тимур
  3. Менеджер – Султанова Дилафруз Менеджер
  4. Менеджер – Ережепов Кууаныш Менеджер

 

Мениӊ инновациялық идеям

 

Пайдалы дереклер