МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ КАФЕДРАСЫ

Matematikalıq analiz kafedrası

 

1969-jılı matematika kafedrası tiykarında matematikalıq analiz kafedrası shólkemlestirildi.

Kafedranıń zaman talaplarına juwap berip, ósip rawajlanıwına hár qıylı jıllarda kafedrada islep, miynet etken docentler U.Buleshev, professor J.Qutlımuratov, docentler O.Jiemuratov, Q.Qaljanov, U.Rametov, fizika-matematika ilimleriniń doktorı, professor S.Qosbergenov, oqıtıwshılar O.Sadıqov, M.Yakubova, docentler J.Mırzanov, F.N.Japakova, S.Dauenov, A. Omarov, O.D.Nurjanov, Z.Saparov, B.Prenov, M.Asqarov, S.Tańirbergenov, Q.Q.Elgondiev, Ó.O.Qurbanbaev, M.Ibragimov, K.Kudaybergenov, A.Daujanov, M.Tanirbergenov, B.Kurbanov, B.Otemuratov, S.Tleumuratov, J.Otarova úlken úles qostı.

Kafedraǵa docentlerden O.Djiemuratov (1969-1976), U.Buleshev (1976-1987), Q.Qaljanov (1987-1992), S.Qosbergenov (1992-1994) hám (1999-2004), B.Prenov (1995-1996) U.Rametov (1997-2000), M.Ibragimov (2004-2005), K.Elgondiev (2005-2009), B.Otemuratov (2009-2011),S.Tleumuratov (2011-2016) Q.Elgondiev (2016-2019) kafedraǵa basshılıq etti. 2019-jıl iyun ayınan baslap docent B.T. Kurbanov basshılıq etpekte.

Házirgi kúnde kafedrada 12 professor-oqıtıwshı islep atır. Olardan 4 professor-oqıtıwshı docent hám ilim kandidatları. Kafedrada ilimiy-pedagogikalıq kadrlar tayarlaw máselesine ayrıqsha kewil awdarılmaqta. Kafedra docenti B.Otemuratov bir neshe mártebe Sibir’ Federal universitetiniń Matematika institutında hám 2014-jılı AQShta ilimiy saparlarda boldı. Kafedramızǵa ilimiy qánigelerdi tayarlawdı hám kafedranı rawajlandırıwǵa úlken úles qosqan akademikler A.Sadullaev, A.Ayupovlar, professorlar G.Xudoyberganov hám A.Vorisovlarǵa Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń «Húrmetli professorı» ataǵı berildi. Kafedra
Ózbekistan milliy universiteti, Tashkent mámleketlik pedagogikalıq universiteti, V.I. Romanovskiy atındagı Matematika institutı, Úrgench mámleketlik universiteti, Rossiya Federaciyasınıń Novosibirsk, Omsk, Krasnoyarsk universitetleri, Belarus Milliy Ilimler akademiyasınıń Matematika institutı bólimleri menen ilimiy baylanıslarǵa iye.

 

Kafedrada islep atırǵan professor-oqıtıwshılar

 

 

 

 

Kurbanov Buxarbay Turǵanbaevich, fizika-matematika ilimleriniń kandidatı, docent. 1975-jılı 29-oktyabr kúni Nókis qalasında tuwılǵan. 1997-jılı Tashkent mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi boyınsha matematik. 2004-jılı 5-aprel kúni «Granichnaya teorema Morera dlya nekotorıx tipov neogranichennıx oblastey» temasında kandidatlıq dissertaciyasın jaqlaǵan. 20 dan aslam ilimiy-metodikalık jumısları járiyalandı. 2019-jıldıń iyun ayınan baslap kafedra basilǵı bolıp islep atır.

 

 

Otemuratov Bayrambay Perdebaevich, fizika-matematika ilimleriniń doktorı, docent. 1977-jılı 29-dekabr kúni Qaraózek rayonında tuwılǵan. 1999-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tabıslı tamamlaǵan. Qánigeligi matematikalıq analiz. 2020-jılı 11-iyun kúni «Kop  olshemli kompleks analizde  bir olshemli golomorf dauam  ettiriu kasiyetine iye bolgan funkciyalar xam  shegaralık Morera teoreması» temasında doktorlık dissertaciyasın jaqladı. 50 den aslam ilimiy miynet-leri baspada járiyalandı. Sonıń ishinde 1 sabaqlıq, 12 oqıw qollanbası baspadan shıqtı. Kafedrada qosa islew tiykarında  islep atır.

 

Daujanov Aynazar Shınnazarovich, fizika-matematika ilimleriniń kandidatı, docent. 1963-jılı 4-dekabr kúni Moynaq rayonı Qazaqdarya awılında tuwılǵan. 1986-jılı Nókis mámleketlik universi-tetin tamamlaǵan. Qánigeligi matematikalıq analiz. 2008-jılı 5-iyun kúni «Svoystva slabıx resheniy ellipticheskix uravneniy» temasında kandidatlıq dissertaciyasın jaqladı. 15 ten aslam ilimiy miy-netleri járiyalandı. Sonıń ishinde 1 sabaqlıǵı baspadan shıqtı. 2008-jıldan baslap kafedra docenti bolıp islep atır.

 

Izetaeva Gulbaxar Keunimjaevna, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD), docent. 1985-jıl 6-mart kúni Nókis qalasında tuwılǵan. 2007-jılı universitetti matematika qánigeligin tamamlaǵan. 2018-jılı 18-aprel’ kúni «Joqarı oqıw orınlarında matematikalıq analiz pánin modulli texnologiya tiykarında oqıtıw metodikası» temasında 13.00.02. – Tálim-tárbiya teoriyası hám metodikası (matematika) qánigeligi boyınsha pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı (PhD) ilimiy dárejesin alıw ushın jazılǵan dissertaciyasın jaqladı. 40 tan aslam ilimiy miynetleri baspada járiyalandı. Sonıń ishinde, 2 monografiya, 2 oqıw qollanbası, 2 oqıw-metodikalık qollanbaları baspadan shıqtı. 2020-jıldan baslap kafedra docenti lawamızında islep atır.

 

Abdikadirov Sultanbay Mamutovich, assistent. 1983-jılı 17-sentyabr kúni Shımbay rayonında tuwılǵan. 2006-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi boyınsha matematik, matematikalıq analiz. Ilimiy teması «Kóp kompleks ózgeriwshili funkciyalardı juqa-analitikalıq dawam ettiriw». 10 nan aslam ilimiy hám metodikalıq jumısları, sonnan 3 oqıw-metodikalıq qollanbaları baspadan shıqqan. 2011-jıldan baslap «Matematikalıq analiz» kafedrasınıń assistenti. 2020-jıldan baslap Úlken-oqıtıwshı lawazımında islep atır.

 

Qutlımuratov Baymurat Jienbaevich, assistent. 1981-jılı 23-yanvar kúni Nókis qalasında tuwılǵan. 2006-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi boyınsha matematik, matematikalıq analiz. Ilimiy teması «Shegaralanbaǵan oblastlarda integrallanıwshı funktsiyalar ushın shegaralıq Morera teoreması». 15 ten aslam ilimiy hám metodikalıq jumısları, sonnan 8 oqıw-metodikalıq qollanbaları baspadan shıqqan. 2013-jıldan baslap «Matematikalıq analiz» kafedrasınıń asistenti lawazımında islep atır.

 

Reymbaeva Dilafruz Kadirbaevna, assistent. 1986-jılı 27-iyul kúni Qanlikól rayonında tuwılǵan. 2009-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi boyınsha matematik, matematikalıq analiz. Ilimiy teması «Tórtmúyeshli oblastta tórtinshi dárejeli teńlemeler ushın shegaraliq máselelerdiń sheshimi». 10 nan aslam ilimiy hám metodikalıq jumısları, sonnan 2 oqıw-metodikalıq qollanbaları baspadan shıqqan. 2009-jıldan baslap «Matematikalıq analiz» kafedrasınıń assistenti lawazımında islep atır.

 

Allaniyazova Aysara Muratovna, stajyor oqıtıwshı. 1992-jılı 6-noyabr kúni Nókis qalasıda tuwılǵan. 2018-jılı Mırza Uluǵbek atındaǵı Ózbekstan Milliy universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi boyınsha matematik, matematikalıq analiz. Ilimiy teması «Понятие вычета для А-аналитических функции». 6 dana ilimiy jumısları bar. 2020-jıldan baslap «Matematikalıq analiz» kafedrasınıń stajyor-oqıtıwshı lawazımında islep atır.

Karimboyev Jahongir Baxtiyor og‘li, stajyor oqıtıwshı. 1994-jılı 22-aprel kúni Amudarya rayonında tuwılǵan. 2018-jılı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi boyınsha matematik, matematikalıq analiz. Ilimiy teması «Matricalar algebralarında II-lokal differenciallawlar». 4 dana ilimiy hám metodikalıq jumısları, sonnan 1 oqıw metodikalıq qollanbası baspadan shıqqan. 2018-jıldan baslap «Matematikalıq analiz» kafedrasınıń stajyor-oqıtıwshı lawazımında islep atır.

Xudaybergenov Tursınbay Shadetdinovich, stajyor oqıtıwshı. 1994-jılı 19-oktyabr kúni Kegeyli rayonında tuwılǵan. 2020-jılı Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universitetin tamamlaǵan. Qánigeligi boyınsha matematik, matematikalıq analiz. Ilimiy teması «Yordan algebralarında Pirs proektorlarınıń qásiyetleri». 2 dana ilimiy hám metodikalıq jumısları, sonnan 1 oqıw metodikalıq qollanbası baspadan shıqqan. 2020-jıldan baslap «Matematikalıq analiz» kafedrasınıń stajyor-oqıtıwshı lawazımında islep atır.

 

 

Пайдалы дереклер