Мәмлекетлик имтиханлар | Karakalpak state university

Мәмлекетлик имтиханлар

 

 

2018-2019 оқыў жылында магистратура бөлимин питкериўшилериниң

қǝнигелик пǝнинен мǝмлекетлик аттестация

КЕСТЕСИ

 

т/р

ҚӘНИГЕЛИКЛЕР

Сәнеси

1

5А220101-Журналистика

(Хызмет түрлери)

Июнь

2019-жыл

2

5А140602-География

(үйрениў объекти бойынша)

Июнь

2019-жыл

3

5А230102-Экономика

(Тармақлар ҳәм тараўлар бойынша)

Июнь

2019-жыл

4

5А230901 – Бухгалтериялық есап

(тармақлар бойынша)

Июнь

2019-жыл

5

5А630102-Экология (тармақлар бойынша)

Июнь

2019-жыл

6

5А120401-Археология

Июнь

2019-жыл

7

5А120301-Өзбекстан тарийхы

Июнь

2019-жыл

8

5А140103 – Ихтиология ҳәм гидробиология

Июнь

2019-жыл

9

5А140101-Биология (тармақлар бойынша)

Июнь

2019-жыл

10

5А120101-Әдебияттаныў

(өзбек әдебияты)

Июнь

2019-жыл

11

5А120102-Лингвистика (инглис тили)

Июнь

2019-жыл

12

5А140204-Конденсацияланған орталықлар физикасы ҳәм материалтаныў

(түрлер бойынша)

Июнь

2019-жыл

13

5А120101-Әдебияттаныў

(қарақалпақ әдебияты)

Июнь

2019-жыл

14

5А120102-Лингвистика

(қарақалпақ тили)

Июнь

2019-жыл

15

5А120102 – Лингвистика (рус тили)

Июнь

2019-жыл

16

5А112001-Дене мәденияты

Июнь

2019-жыл

17

5А140501-Химия

(илим бағдарлары бойынша)

Июнь

2019-жыл

18

5А240101-Мәмлекетлик ҳуқық ҳәм басқарыў (тармақлар бойынша)

Июнь

2019-жыл

19

5А130202-Әмелий математика ҳәм информацион технологиялар

Июнь

2019-жыл

20

5А130101-Математика (бағдарлар бойынша)

Июнь

2019-жыл

21

5А111601 – Социаллық-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (мәнәўият тийкарлары)

Июнь

2019-жыл

22

5А120102 – Лингвистика: өзбек тили

Июнь

2019-жыл

 

Пайдалы дереклер