Химия-технология факультети

 

 

Химия-технология факультети деканы:

Нурымбетов Бахтияр Чимбергенович

+99861-223-60-76
nbch2010@mail.ru

Факультеттеги кафедралар:

  1. Улыўма ҳәм органикалық химия кафедрасы
  2. Физикалық ҳәм коллоид химия кафедрасы
  3. Химия технология кафедрасы

Химия-технология факультети тарихы

Химия – технология факультети химия ҳәм технология пәнлери бойынша бакалавр ҳәм магистрлар таярлайтуғын университетниң жетекши факултетлериниң бири болып есапланады.

Факультетда оқыў процесси ҳәм  илимий ислер алып барыў ушын толық имканиятлар жаратылған. Химия лабораторияларында тәжирийбелер алып барыў ушын таза әсбап – үскенелер жетерли.

 Бүгинги күнде факультетде 608 студент билим алмақда. Студентлердиң илим – пән сырларын үйрениўи, питкериў – қәнигелик жумысларын таярлаў ушын ӨзР ИА илимий – изертлеў институтлары менен менен, «Наўайыазот» ашық акционерлик жәмийети ҳәм «Қоңырат сода заводы» унитар кәрхалары менен шәртнамалар дүзилген, бул орынларда студентлер практика ўақтында теориялық алған билимлерин сынап көреди ҳәм беккемлейди.

Билимлендириў:

Бакалавр бағдары

  1. 5140500 – Химия
  2. 5320400 – Химиялық технология (ислеп шығарыў түрлери бойынша)
  3. 5321000 Азық – аўқат технологиясы (гөш – сүт ҳәм консерва өнимлери)

 

Магистратура қәнигелиги

  1. 5А140501 – Химия (пән бағдарлары бойынша)

 

Профессор – окытыўшылар қурамы – 33

Илим кандидатлары – 14

Илим докторы – 1

Илим

Химия, химиялық технология

Илимий база

Химия ҳәм химиялық технологиялабораториялары

 

Пайдалы дереклер