Экология ҳәм биз

11-январь – «Халықаралық қорықханалар ҳәм миллий бағлар күни»

2-февраль – «Пүткил жер-жүзлик суўлы-батпақлы аймақлар күни»

БОЯН ӨСИМЛИГИН ТАМЫР-ПАҚАЛ ҚӘЛЕМШЕДЕН ЕГИП КӨБЕЙТИЎ УСЫЛЫ.

Қарақалпақстан Республикасының аўыл-хожалығын раўажландырыўда тийкарғы мәселелер

АЙМАҚТА БОЯН ӨСИМЛИГИН ТУҚЫМНАН ЕГИП КӨБЕЙТИЎ УСЫЛЫ.

2030 йилгача бўлган даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф-муҳитни муҳофаза қилиш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида

Пайдалы дереклер