2017/2018 | Karakalpak state university

2017/2018

2017/2018 оқыў жылында Қарақалпақ мәмлекетлик университети тәлим бағдарлары бойынша абитуриентлерден тускен арзалар ҳәм тест сынақларынан отиў баллары ҳаққында
М А Ғ Л Ы Ў М А Т
             
шифри Жоқары оқыў орны, тәлим бағдарлары Қабыллаў режеси  Грант Контракт Тускен арзалар саны конкурс қарақалпақ өзбек рус
Жоқары балл Отиў баллы грант Жоқары балл Отиў баллы грант Жоқары балл Отиў баллы грант
1   ҚДУ 2200 640 1560 19883 9,0 955 19883 676 19883 0 19883
1 5111018 Кәсиплик тәлим: информатика ҳәм информациялық технологиялар 25 7 18 216 8,6 142.7 126,9        
2 5111043 Кәсиплик тәлим: экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў 25 8 17 198 7,9 95 82,4        
3 5111400 Шет тили ҳәм әдебияты (инглис тили) 90 25 65 585 6,5 211 181,9 196.9 182.9    
4 5111600 Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқықый тәлим 20 5 15 236 11,8 172 146,4        
5 5112000 Физикалық мәденият 35 10 25 424 12,1 149.7 129,7 126.5 120.3    
6 5112001 Физикалық мәденият: ҳаял-қызлар спорты 15 5 10 98 6,5 124.7 101,5        
7 5120101 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Өзбек тили 75 25 50 679 9,1     142.1 139.6    
8 5120103 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қарақалпақ тили 80 30 50 574 7,2 126.2 122,9        
9 5120116 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Қазақ тили 20 5 15 67 3,4 145.5 140,3        
10 5120118 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Түркмен тили 20 5 15 50 2,5            
11 5120112 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Инглис тили 25 5 20 182 7,3 183.2 178,8 186.8 179.4    
12 5120113 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Немис тили 20 5 15 91 4,6 138.9 125,3        
13 5120102 Филология ҳәм тиллерди оқытыў: Рус тили 40 15 25 352 8,8         168.8 136.8
14 5120200 Аўдарма теориясы ҳәм практикасы (инглис ҳәм қарақалпақ тили) 20 5 15 135 6,8 190 175,3        
15 5120300 Тарийх (мәмлекетлер ҳәм аймақлар бойынша) 50 10 40 600 12,0 183.5 156,3 189.1 178.5 154.2 145.5
16 5120500 Философия 20 5 15 160 8,0 145.2 125,8        
17 5130100 Математика 60 10 50 316 5,3 165.7 156,3 175.9 138.6 130.7 126.1
18 5130200 Әмелий математика ҳәм информатика 20 10 10 155 7,8 155.3 147 164.8 134.4    
19 5140100 Биология (түрлер бойынша) 40 15 25 563 14,1 160.2 142,6 160.1 142.2    
20 5140200 Физика 50 15 35 274 5,5 148.6 111,6 157.8 117.2    
21 5140500 Химия 50 15 35 384 7,7 148.4 96,6 125 105.2    
22 5140600 География 25 10 15 306 12,2 154.6 123,1 133.1 112.7    
23 5140700 Гидрометеорология 20 5 15 159 8,0 143 105,6        
24 5141000 Топырақтаныў 50 15 35 418 8,4 139.2 117,4 132.3 110.6    
25 5220100 Журналистика (хызмет түрлери бойынша) 20 5 15 110 5,5 207.5 173,2        
26 5230100 Экономика (тармақлар ҳәм тараўлар бойынша) 25   25 163 6,5 175.5 138,6 164.7 114.5    
27 5230600 Финанс 25   25 174 7,0 191.0 120,6        
28 5230900 Бухгалтериялық есап ҳәм аудит (тармақлар бойынша) 25   25 189 7,6 177.8 108,8 166 105.5    
29 5240100 Юриспруденция (хызмет түрлери бойынша) 20   20 299 15,0 189.9 141,3        
30 5310100 Энергетика (тармақлар бойынша) 25 5 20 244 9,8 129.9 104,4        
31 5310200 Электр энергетикасы (тармақлар ҳәм бағдарлар бойынша) 75 25 50 600 8,0 153.2 125,2 145.6 119.9    
32 5310700 Электротехника, электромеханика ҳәм электротехнология (тармақлар бойынша) 70 20 50 557 8,0 149.1 114 133 100.3    
33 5310900 Метрология, стандартластырыў ҳәм өним сапасы менежменти (тармақлар бойынша) 50 15 35 450 9,0 126.0 93,2 111 85.7    
34 5311500 Геодезия, картография ҳәм кадастр (тармақлар бойынша) 50 15 35 460 9,2 156.6 105,2 130.5 110.5    
35 5311900 Нефть ҳәм газ кәнлерин иске түсириў ҳәм олардан пайдаланыў 80 20 60 633 7,9 169.2 119,7 161.2 124.0    
36 5320300 Технологик машиналар ҳәм ускенелер (тармақлар бойынша) 25 5 20 247 9,9 149.1 117,8        
37 5320400 Химиялық технология (өндирис түрлери бойынша) 60 25 35 596 9,9 136.4 96,5 111.9 86.8    
38 5320900 Жеңил санаат өнимлери конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы (тармақлар бойынша) 80 30 50 807 10,1 147.3 98,1 133.3 111.7    
39 5321000 Әзық-аўқат технологиясы (өним түрлери бойынша) 25 5 20 248 9,9 94.3 85,6        
40 5321300 Нефть ҳәм нефть-газди қайта ислеў технологиясы 150 40 110 1611 10,7     156.7 122.5    
41 5340100 Архитектура (түрлер бойынша) 50 15 35 267 5,3 144 110,5 141 114.1    
42 5340200 Имаратлар ҳәм иншаатлар қурылысы (түрлер бойынша) 110 40 70 1130 10,3     132.6 101.3    
43 5340300 Қала қурылысы ҳәм хожалығы 40 10 30 379 9,5 111.7 89,6 106.4 93.7    
44 5340400 Инженерлик коммуникациялар қурылысы ҳәм монтажы (түрлер бойынша) 70 25 45 655 9,4 137.5 117,6 121.3 107.7    
45 5340500 Қурылыс материаллары, өнимлери ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў (түрлер бойынша) 70 25 45 633 9,0 134.8 107,7 117.1 104.5    
46 5340800 Автомобиль жоллары ҳәм аэродромлар 70 25 45 858 12,3 154.4 122,1 136.7 111.7    
47 5411100 Дәрилик өсимликлер жетистириў ҳәм қайта ислеў технологиясы 50 10 40 636 12,7 150.5 130,9 144.3 129    
48 5630100 Экология ҳәм қоршаған орталықты қорғаў (тармақлар бойынша) 40 15 25 715 17,9 110.5 83,8 107.3 87.8    
                           
                           
                           
                           
                           

Пайдалы дереклер