Мәдений илажлар шөлкемлестирилмекте

Бүгин қарақалпақ филологиясы факультети 1- в топары студентлери  Əмет хəм Айымхан Шамуратовалардың уй музейыне саяхат шөлкемлестирди.

Музейде студентлер дөретиўшилердиң көркем мийнетлери, өзлери қолланған үй руўзыгершилик буйымлары менен жақыннан танысты хəм соңында олардың өмиринен алынған видеороликти тамаша етти.

Буннан мақсет – студентлердин бос ўақытларын уллы инсанлар менен танысыў хəм мəдений заўық алыў.

Наргиза Узакбаева,

Қарақалпақ филологиясы факультетиниң студенти.

Пайдалы дереклер

Skip to content