Семинар шѳлкемлестирилди

Усы жылдың 4-апрель сәнесинде Социал-экономикалық факультетинде DVV International шѳлкеми ис-илажлары шеңберинде ҳәм Социал-экономикалық факультети студентлери С.Миратдинов, Ҳ.Муратбаева, Л.Алимбаева ҳәм Н.Атамуратовалардың басламалары менен  «Абайлаң, Интернет», «Интернет: кеше, бүгин ҳәм ертең», «Диний экстремизм ҳәм оның жаслар санасына тәсири» атамасында семинар шѳлкемлестирилди.

Семинардың тийкарғы мақсети – жаслар санасына тәсир етип атырған глобал кѳлемдеги тәсирлер – интернет, диний экстремизм, адам саўдасы сыяқлы жат иллетлер ҳаққында кәмил инсан сыпатында туўры түсиник қәлиплестириў ҳәм миллий идеологиялық иммунитетти беккемлеўден ибарат.

Семинарда студент-жасларды тиккелей усы процесслер ҳаққында терең түсиникке ийе болыў ушын дискуссия, деват, S2S (student to student) методологияларынан пайдаланған ҳалда шѳлкемлестирилди.

Студент жаслар бул машқалаларға ѳзлери әмелий шешимлерди усыныс етиў арқалы бул тәсирлердиң инсан ѳмирине болған қәўпи, зыянлары ҳаққында толығырак мағлыўматларға ийе болды.

С.Миратдинов,

Социал-экономикалық факультетиниң студенти.

 

Пайдалы дереклер

Skip to content