#Еслеў_ҳәм_қәдирлеў_күни Байрамға бағышланған ушырасыў

9-май – «Еслеў ҳәм қәдирлеў» байрамы алдынан университетимиздиң Факультетлер аралық шет тиллер кафедрасы профессор-окытыўшылары 1980-жылдағы Аўған саўашы жаўынгерлери (ветеранлары) Жумабай Кунназаров, Жумағалий Султанов, Абат Сейдалиев  ҳәм Зинатдин Сағындыковлар менен Химия-технология факультетиниң 2-курс студентлери  арасында ушырасыў өткерилди.

Ушырасыў даўамында студент-жаслар ата-бабаларымыздың мәртликлери ҳаққында көп ғана мағлыўматларға ийе болды.

Әлбетте, бундай ушырасыўлар жасларымызда Ўатанға садықлық, туўылған жерге деген мақтаныш сезимлерин еле де арттырады.

Д.Кубейсинова,

Факультетлер аралық шет тиллер кафедрасының баслығы.