Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети (ҚМУ) 2021-2022-оқыў жылы ушын шет ел жоқары оқыў орынлары менен биргеликте Қоспа билимлендириў дәстүри (Doublee degree programm) бойынша төлемли-контракт тийкарында төмендеги бакалавриатура тәлим бағдарлары ҳәм магистратура қәнигеликлери бойынша оқыў ушын ҳүжжетлер қабыл етиўин жәриялайды

 

Шифр

ЖОО,

билимлендириў бағдарлары ҳәм

қәнигелик аты

Бирге

ислесиўши

шет ел

жоқары

 оқыў орны

аты

Төлеў-

контракт

тийкарында қабыллаў көрсеткишлери

Билимлендириў формасы

Билимлендириў тили

Оқыў мүддети

Бакалавриат

5340500

Қурылыс материаллары, буйымлары ҳәм конструкцияларын ислеп шығарыў

Россия Федерациясының

Москва мәмлекетлик

миллий изертлеў қурылыс университети

 

10

Күндизги

Рус

4 жыл (2+2)

5340400

Инженерлик коммуникациялары қурылысы ҳәм монтажы (түрлери бойынша)

10

Күндизги

Рус

4 жыл (2+2)

5130200

Әмелий математика

Россия Федерациясының

Миллий изертлеў ядро университети

10

Күндизги

Рус

4 жыл (2+2)

5320900

Жеңил санаат буйымлары конструкциясын ислеў ҳәм технологиясы (ислеп шығарыў түрлери бойынша)

Беларусь мәмлекетиниң Витебск мәмлекетлик технология университети

15

Күндизги

Рус

4 жыл(2+2)

5620101

Транспорт логистикасы (автомобиль транспорти)

Республикасы,
Беларусь миллий техника университети

10

Күндизги

Рус

4 жыл(2+2)

5620400

Жол ҳәрекетин шөлкемлестириў

10

Күндизги

Рус

4 жыл(2+2)

5150900

Дизайн: (түрлери бойынша)

10

Күндизги

Рус

5 жыл(2+3)

5112000

Дене мәденияты

Беларусь Республикасы,
Полесск мәмлекетлик университети

40

Күндизги

Рус

4 жыл(2+2)

5330100

Компьютер илимлери ҳәм программаластырыў технологиялары (жөнелислер бойынша)

 

Беларусь Республикаси,
П.М.Машеров атындағы Витебск мәмлекетлик университети

25

Күндизги

Рус

4 жыл(2+2)

5120112

Филология ҳәм тиллерди оқытыў: инглис тили

Малайзияның Линколн коллег университети

50

Күндизги

инглис тили

4 жыл(2+2)

5611501

Гид жолдаслиғы ва дилмашлық хызмети: инглис тили

50

Күндизги

инглис тили

4 жыл(2+2)

Магистратура

5А340501

Қурылыс материаллары, буйымлары, конструкциялары ҳәм оларды ислеп шығарыў технологиялары

Россия

Федерациясының

Москва мәмлекетлик

миллий изертлеў қурылыс университети

4

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А340401

Инженерлик коммуникация системалары қурылысы ҳәм монтажы (суў тәмийнаты ҳәм ақаба суўларды ағызыў)

4

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А340101

Бина ҳәм имаратлар архитектурасы

4

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А140204

Физика (жөнелислер бойынша)

Россия Федерацияси,
Миллий иззертлеў ядро университети

4

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А320401

Химиялық технология (ислеп шығарыў түрлери бойынша)

Белоруссия      Республикасының Беларусь мәмлекетлик технология университети

4

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А320305

Химия санааты ҳәм қурылыс материаллары кәрханаларының машиналары ҳәм аппаратлары (ислеп шығарыў түрлери бойынша)

4

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А112001

Дене мәденияты ҳәм спорт шынығыўлары теориясы ҳәм методикасы

Беларусь Республикаси, Полесск мәмлекетлик университети

5

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А130201

Әмелий математика (тараўлар бойынша)

Беларусь Республикаси, П.М.Машеров атындағы Витебск мәмлекетлик университети

4

Күндизги

Рус

2 жыл (1+1)

5А120102

Лингвистика: инглиз тили

Малайзия,

Малайзиянинг Линколн коллег университети

5

Күндизги

инглиз тили

2 жыл (1+1)

 

Бул қәнигеликлердиң питкериўшилери еки дипломға ийе болады, яғный Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ҳәм де дизимде аты көрсетилген жоқары оқыў орынларының дипломларын алыўға миясар болады.

Қабыллаў комиссиясына 2021-жылдың 20-августь күнинен  15-сентябрь сәнесине шекем төмендеги ҳүжжетлерди http://online.karsu.uz силтемеси арқалы тапсырыўы керек:

– Паспорт сканер варианты (pdf);

– Бакалавр тәлим бағдарларына ҳүжжет тапсырыў ушын улыўма орта билимлендириўди (11-класс тийкарында) тамамлағанлығы ҳаққында ҳүжжет ямаса орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў мәкемесин тамамлағанлығы ҳаққындағы ҳүжжет баҳалар қосымшасы менен (pdf);

– Магистратура қәнигеликлерине ҳүжжет тапсырыў ушын тийисли қәнигелик бойынша бакалавр дипломы баҳалар қосымшасы менен (pdf).

 Мағлыўмат ушын телефонлар:

+99861 223-66-55

www.karsu.uz

Пайдалы дереклер