Дағаза!!

2022-жыл 29-апрель күни саат 14.00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD. 03/30.12.2019.Tar.20.05 санлы Илимий кеңеси тийкарында дүзилген бир мәртелик Илимий кеңес қасындағы 07.00.01 – Өзбекстан тарийхы қәнигелиги (DSc) бойынша Илимий семинар мәжилиси университеттиң мәлимлеме-ресурс орайының 3-этажында өткериледи.

Мәжилисте Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеў институтының Тарийх бөлими үлкен илимий ҳызметкери, тарийх илимлериниӊ кандидаты Нуржанов Сабит Узакбаевичтиң «История периодической печати Каракалпакстана (1924-1953 гг.)» деген темадағы тарийх илимлери докторы (DSc) илимий дәрежесин алыў ушын таярланған диссертациясының талқылаўы болып өтеди.

Пайдалы дереклер