Илмий изертлеуге тийисли дағазалар

ДАҒАЗА!!

2021-жыл 28-май күни саат 14:00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD. 03/30.12.2019.Tar.20.05 санлы Илимий кеңеси қасындағы 07.00.01 –…

Сарсенбаев Бахитжан Абдулгазиевичтың экономика илимлери бойынша философия докторы (PhD) диссертациясы қорғаўы ҳаққында

2021 жыл 22 май күни саат 11:00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD.03/30.01.2020.I.20.06-санлы Илимий кеңес тийкарындағы бир мәртелик…

ДАҒАЗА!!

2021-жыл 07-май күни саат 14:00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD. 03/30.12.2019.Tar.20.05 санлы Илимий кеңеси қасындағы 07.00.01 –…

ДАҒАЗА!!

2021-жыл 30-апрель күни саат 14:00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD. 03/30.12.2019.Tar.20.05 санлы Илимий кеңеси қасындағы 07.00.01 –…

ДАҒАЗА

2021-жыл 23-апрель күни саат 1530 де Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы DSc/PhD.03/30.12.2019.Fil.20.01 санлы Илимий кеңеси қасындағы 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма…

ДАҒАЗА !

  2021-жыл 23-апрель күни саат 1400 де Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы DSc/PhD.03/30.12.2019.Fil.20.01 санлы Илимий кеңеси қасындағы 10.00.06 – Қиёсий адабиётшунослик,…

Елмуратова Зулхумор Уразовнаның биология илимлери бойынша философия докторы (PhD) диссертация жумысын қорғаўы ҳаққында

  «Қубла Ѳзбекстан топырақлары коллемболаларының фаунасы ҳәм экологиясы» темасында Елмуратова Зулхумор Уразовнаның 03.00.06-Зоология қәнигелиги бойынша «Қубла Ѳзбекстан топырақлары коллемболаларының фаунасы ҳәм…

ДАҒАЗА!

2021-жыл 17-апрель күни саат 10.00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD. 03/30.12.2019.Tar.20.05 санлы Илимий кеңеси қасындағы 07.00.01 –…

Матчанова Амангуль Азатовнаның экономика илимлери бойынша философия докторы (PhD) диссертациясы қорғаўы ҳаққында

2021 жыл 24 апрель күни саат 11:00 де Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы PhD.03/30.01.2020.I.20.06-санлы Илимий кеңес тийкарындағы бир мәртелик…

Жумамуратова Рамизаның филология илимлери бойынша философия докторы  (PhD) илимий дәрежесин алыў ушын таярланған диссертациясының талқылаўы ҳаққында

     2021-жыл 6-апрель күни саат 1530 да Қарақалпақ мәмлекетлик университети жанындағы DSc/PhD.03/30.12.2019.Fil.20.01 санлы Илимий кеңеси қасындағы 10.00.06 – Қиёсий…

Пайдалы дереклер

Skip to content