Студентлер турмысы

Жыл жуўмағы: Студентлерди социаллық қорғаӯ ҳәмийше итибарда

 «Жасларды қоллап-қуўатлаў хәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы» деп атама берилген 2021-жылда Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде студент жасларды социаллық қорғаӯ,…

Жыл жуўмағында ең белсенди студентлер хошаметленди

«Жасларды қоллап-қуўатлаў хәм халықтың саламатлығын беккемлеў жылы» деп аталған  2021-жыл Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде тарийхый жыллардыӊ бири болып изде…

  ⚡️JASLAR PARLAMENT JUMÍSÍ MENEN TANÍSTÍ

     Qaraqalpaqstan Respublikası Joqarǵı Keńesinde «Parlament-jaslar mápleriniń qorǵawshısı hám demokratiya mektebi» temasında ushırasıw bolıp ótti. Isbilermenler háreketi  Ózbekstan Liberal-demokratiyalıq…

Tyutorımız baslaması menen

Ximiya-texnologiya fakultetindegi tyutorlardıń biri Yusupov Baxtıyar studentler menen aldıǵa  qoyılģan wazıypalar, oqıw processi, pikir hám usınıslar tuwralı sáwbetlesti. Ol toparımızdıń…

⚡️ Bilimler intellektuallıq oyında sınaldı

 Universitetimizde talantlı student-jaslar kópshilikti quraydı. Olardıń bilimin, uqıbı hám talantın asırıwda hár qıylı olimpiadalar, konferensiyalar, tańlawlar shólkemlestirilip barılmaqta. Álbette, Intellektuallıq…

Ámeliyat dáwiri studentler ushın oǵada  áhmiyetli

Házirgi waqıtta Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń Ameliy matematika hám informatika bakalavr tálim baǵdarınıń pitkeriwshi 4-kurs studentleri oqıw joba tiykarında akademiyalıq licey…

«BES BASLAMA BES BAǴDAR» ÁMELDE

 Bes baslamanıń hár biri úlken áhimiyetke iye. Sol baǵdarlardıń biri bolǵan 4-baslaması «Jaslar mánawiyatın joqarılarıw, olar arasında kitapqumarlıqtı keń alıp…

Studentler ámeliyat dáwirinde teoriyalıq bilimlerin bekkemleydi

Házirgi waqıtta Qaraqalpaq mámleketlik universitetiniń Kásip tálimi: Informatika hám informaciyalıq texnologiyaları bakalavr tálim baǵdarınıń pitkeriwshi 4-kurs studentleri oqıw joba tiykarında…

Fizika tálim bаǵdаrı studеntlеri pеdаgоgikаlıq ámеliyattа

Házirgi wаqıttа Qаrаqаlpаq mámlеkеtlik univеrsitеtiniń 5140200 – Fizika bаkаlаvr tálim bаǵdаrınıń pitkеriwshi 4-kurs studеntlеri оqıw rеjе tiykаrındа аkаdеmiyalıq licеy hám…

BILIMLILER SÍNAQTA

Usı jıldıń 1-noyabr kúni Sanaat texnologiyası fakulteti Jaslar awqamı tárepinen  bilimli, ziyrek, shaqqan student-jaslardı anıqlaw hám olardı júzege shıg’arıw maqsetinde…

Пайдалы дереклер