ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР КАФЕДРАСИ | Karakalpak state university

ИЖТИМОИЙ ФАНЛАР КАФЕДРАСИ

Кафедранинг тарихи Қорақалпогистон Республикасидаги Энг дастлабки олий ӱқув юрти-педагогик институтнинг ташкил этилиши билан боғлиқ. Кафедрага 1962-1963-ӱқув йилининг бошида 19620йили номзодлик диссертациясини ҳимоя қилган Т.И.Изимбетов раҳбарлик қилди.

Педагогик институтнинг асосида Қорақалпоқ давлат университетининг очилиши билан кафедранинг имкониятлари янада ошди. Ташкент, Москва, Киев шаҳарларига аспирантлар юборилиб, улар кафедрага илм номзодлари бӱлиб келди. 1979-1985-йиллар оралиғида кафедрага фалсафа фанлари номзоди Қорақалпогистон Республикасига меҳнати синган таълим ходими, доцент М.А.Якубов раҳбарлик қилди. 1986-йилдан бошлаб кафедра мудири лавозимига фалсафа фанлари доктори, профессор, Беруний номидаги давлат мукофотининг совриндори, Қорақалпогистонга меҳнати синган илм ходими П.Т.Сейтов ишлади.

Кафедрага 2000-йилдан буён фалсафа фанлари доктори, Қорақалпогистонга меҳнати синган илм ходими А.Қ.Бердимуратова раҳбарлик қилиб келмоқда. 2007-йили ф.ф.д. А.Бердимуратованинг ташаббуси билан Қорақалпогистонда дастлабки файласуф мутахассисларни тайёрлаш мақсадида бакалавр босқичида фалсафа мутахассислиги очилди. Ҳозирги кунда жаҳон фалсафасининг ютуқлари ва қорақалпоқ ҳалқининг маънавий меросларига асосланиб файласуф мутахассислар тайёрлашиб чиқилмоқда.

Кафедрада 5120500-фалсафа мутахассислиги талабаларига мутахассислик фанлар, университетнинг бакалавр боқичининг барча мутахассисликларига фалсафа аҳлоқшунослик, нафасотшунослик, мантиқ. Фуқаролик жамияти фанлари, магистратура босқичининг барча  мутахассисларига илмий-тадқиқод методологияси, миллий ғоя, Узбекистоннинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегияси фанлари бӱйича дарслар ӱтилмоқда.

Кафедра профессор-ӱқитувчилари « Ривожланиш концепцияси Ӱзбекистон Республикаси мустақилллигининг фалсафий асоси сифатида», «Қорақалпоқ халқининг маънавий маданияти», «Фуқаролик жамият институтларининг шаклланиши ва ривожланиши» номли йӱналишларда илмий-тадқиқот ишларини олиб бормрқда.

Кафедра хорижий давлатларнинг илмий ҳамжамияти ва таълим марказлари билан чамбарчас боғлиқда фаолият юритмоқда. Шунингдек, кафедра билан биргаликда Будапештдаги Марказий Евроап университети, Санкт-Петербургдаги Европа университети, Самарқанд давлат университетининг магистрлар учун ишлаб чиқилган «Илмий тадқиқод ишлари амалиёти» мавзусидаги халқаро инновацион – таълим грантида А.Бердимуратова бажарувчи бӱлиб иштирок этди ва бу махсус курс магистратурада амалиётга жорий қилинди.

Кафедра Республикамизда фалсафий  ва бошқа да ижтимоий-гуманитар илмлар соҳасида илмий тадқиқот ишларини олиб боришда ӱзиниг салмоқли ӱрнига эга. Кафедра томонидан Ӱзбекистон Республикаси миқиёсида бир нечта илмий-назарий, илмий-амалий конференциялар ва илмий семинарлар ташкил қилинди.

2005 йили 27-28 май кунлари «Миллий истиқлол мафкураси: перспективалар ва муаммолар» номли илмий-амалий конференция, 2009 йили 27-28 ноябрь кунлари «Ҳозирги фалсафанинг долзарб масалалари» номли илмий-назарий конференция, 2011 йили 24-25 ноябрь кунлари «Фалсафа, миллий ғоя ва ёшлар тарбияси» номли илмий-назарий конференция, 2013 йили 26-27 апрель кунлари Ӱзбекистон миллий университети билан биргаликда «Биологик хилма-хилликнинг назарий асослари ва иқлим ӱзгариши муаммолари» номли илмий-амалий конференцияси ӱтказилди ва уларнинг материаллари махсус туӱпламлар турида нашрётдан чиқарилди. Кафедрада илмий-педагогик кадрларни тайёрлашни етиштириш ва илмий-тадқиқотларнинг сифатини ошириш мақсадида кафедра томонидан 1997-1999 йиллари «Хлқнинг ҳозирги қарашини, миллий истиқлол мафкурасини шакллантириш концепциясини ишлаб чиқиш, 2000-2002 йиллари «Ӱзбекистон Республикасининг барқарор ривожланишиниг фалсафий методологик асослари», 2000-2002 йиллари «Янги типдаги ижтимоий технология сифатидаги миллий истиқлол мафкурасини шакллантиришни ижтимоий мухандисликни таъминлаш», 2007-2011 йиллари «Глобал хафсизлик тизимида Ӱзбекистон Республикаси экологик хавсизлигини шакллантиришнинг фалсафий-методологик аспектлари» номли бӱйича ёзилган фундаменталь илмий лойиҳалар ғолиби бӱлиб, кӱрсатилган йӱналишларда илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Уларнинг самаралари бӱйича А.Бердимуратова ва А.Мухаммадияровалар муаллифлигида 2012-йили «Глобал хавфсизлик тизимидаги Ӱзбекистон Республикасининг экологик хавфсизлик ва цивилизацион тараққиёт йӱли» номли монография (Т. «Қароқалпогистон». 10.б.т.) бомодан чиқди.

Кафедрада Республикада илғар илмий-тадқиқот марказлари ва бошқада ташкилотлар билан мустаҳкам алоқа ӱрнатиб, ҳамкорлик ишларини йӱлга қӱйган. Ҳозирги кунда кафедра мудири ф.ф.д. профессор А.К.Бердимкратова ва ассистент А.Баймурзаевлар Ӱзбекистон миллий университети фалсафий тадқиқотлар ӱқув-илмий мажмуасининг «Демократик жараёнларда ӱзбек моделининг концептуал масалалариниг таҳлили ва барқарор тараққиётнинг назарий методологик асослари» номли илмий лойиҳаси, кафедра ассистент 0 ӱқитувчиси А.Сапарниязов Ӱзбекистон Илмлар академияси Қароқалпогистон бӱлими Қароқалпоқ гуманитар илмлар илмий-тадқиқот институтининг «Қароқалпогистон тарихи (1991-2015 йиллар) китобини тайёрлаш ва нашриётдан чиқариш» номли илмий лойиҳаси бажарувчилари сифатида иш олиб бормоқда.

Ижтимоий гуманитар фанлар бӱйича замонавий педтехнология ва ахборот тизимини юзага чиқаришда, кафедра ва олий ва ӱрта махсус таълим тизимидаги ӱқитувчиларнинг фаолиятининг самарадорлигини оширишда, уларни амалиётга жорий қилишда кафедранинг салмоқли ҳиссаси бор. Қароқалпогистон Республикаси Олий ӱқув юртлари учун ижтимоий гуманитар фанлардан қароқалпоқ тилида электрон китоб шаклида қӱлланмаларни яратиш» мавзусидаги халқаро ташкилотларнинг грантлари асосида А.Бердимуратованинг раҳбарлигида Қароқалпогистон Республикасида биринчи мартаба қароқалпоқ тилида фалсафа, аҳлоқшунослик, эстетика, логика фанларини ӱз ичига олган «Фалсафа ва ҳозирги замоннинг долзарб муаммолари» номли электрон дарслик яратилди. Кафедра ижтимоий гуманитар фанлари бӱйича Қароқалпогистон Республикаси олий ва ӱрта махсус ӱқув юртларининг кафедралари учун базавий методологик кафедра сифатида тон олинган. Қароқалпоқ тилида ӱқув, ӱқув-методик қӱлланмаларни босмодан чиқаришда кафедранинг ҳиссаси қӱп. Қароқалпоқ тилида биринчи мартаба А.Бердимуратованинг муаллифлигида «Логика (2004), «Философия» (2007) ӱқув қӱлланмаси, магистрлар учун илмий тадқиқот методологияси» (2007) босмодан чиқарилди. Бугунги кунда «Философия» (2010) Эстетика (2010), Экологиялық қәӱипсизлиги философиясы (2012) ӱқув қӱлланмалари, «Логика» (2018) номли дарслиги лотин имлосида босмодан чиқиш арафасида.

Кафедра профессори М.Якубов томонидан «Терроризм ҳәм диний экстремизм адамзатқа қәӱип» (2002), «Авеста – улыӱма инсаний қәдирият», (2008), Мәнаӱият ҳәм идеология-куш қуӱат дереги.

Биринчи Президент Ислам Каримов шығармалары тийкарында»,(2011), «Сиясат философиясы» (2015) номли ӱқув қӱлланмалари, шунингдек ф.ф.д. профессор А.Бердимуратованинг «Философско-методологический анализ экологического кризиса на пороге XII века» номли кенг миқиёсли монографияси, (1999) доцент.Г.Шерниязова томонидан «Демократия и политическая культура» (2008)номли  монографияси талабаларга таълим-тарбия беришга хизмат қилиб келмоқда.

Кафедрада янги информацион ва педагогик технологияларни ӱқув жараёнига қӱлланишига ката эътибор қаратилган. Профессор-ӱқитувчилар илғор информацион ва педагогик технология ютуқларига асосланган фалсафа, аҳлоқшунослик, нафасатшунослик, мантиқ  фанлари бӱйича биринчи мартаба мустақил ишларни олиб боришнинг сценарийлари кӱрсатилган ӱқув-методик қӱлланмаларни ишлаб чиққан. Бу қӱлланмалар  талаблари асосида «Миллий истиқлол  ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар» фани бӱйича дастурда қӱрсатилган махсус мавзулар бӱйича мультимедия лойиҳалари тайёрланиб, талабалар томонидан тақдимот дарслар ӱтказилиб келинбоқда.


Бердимуратова Алима Карлыбаевна 1965-йил, 23-ноябрда Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳрида зиёли оиласида дунёга келган. Миллати қорақалпоқ, маълумоти олий, мутахассислиги файласув ва политолог, фалсафа фанлари доктори, профессор, Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби, социал фанлар кафедраси мудираси, Қорақалпоқ давлат университети Илмий Кенгаши аъзоси. Илмий педагогик стажи 28 йил. «Истиқлол мафкураси ва демократик жамият қуришнинг иқтисодий, ижтимоий, сиёсий-маънавий негизлари ва илмий асослари (Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримов асарлари)» бўйича Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти профессор-ўқитувчиларидан ва тадқиқотчиларидан олинадиган махсус имтиҳон комиссиясининг раҳбари. Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғы Кенгаши Президиуми томонидан Қорақалпоқ давлат университети қошида ташкил этилган «Қорақалпоғистон Республикаси Минтақавий тадқиқот маркази»нинг директори. Қорақалпоғистон Республикаси Жоқарғы Кенгашининг қошидаги «Республика маънавият тарғибот-ташвиқот маркази» лектори.
А.Бердимуратова ўқув-услубий, илмий, маънавий соҳаларда фаол иш олиб бормоқда. Ўқитиш жараёнида ўқитишнинг замонавай педагогик технологиялардан самарали фойдаланади, мультимедия лойиҳалари, видеороликлар яратилиб, тақдимот дарсларин ўтказади. Ҳалқаро ташкилотлар грантлари асосида А.Бердимуратова томонидан Қорақалпоғистон Республикасида илк маротаба қорақалпоқ тилида  «Фалсафа ва ҳозирги замон долзарб муаммолари» номли электрон дарслиги яратилди. У 120 дан ортиқ илмий ишлари муаллифи шу жумладан 2 монография, 1 дарслик, 10 ўқув қўлланма, 6 ўқув-методик қўлланма ва илмий мақолалари мавжуд.
        Унинг «Глобал хавфсизлик тизимида  Ўзбекистон Республикаси экологик хавфсизлиги шаклланишининг фалсафий-методологик аспектлари» мавзусидаги фундаментал тадқиқод лойҳаси ғолиб топилиб, у мазкур йуналишда илмий тадқиқотларининг якуни сифатида «Глобал хафвсизлик тизимида Ўзбекистон Республикасининг экологик хавфсизлик ва цивилизацион ривожланиш йўли» монографияси яратилди. Айни пайтда тўрт нафар тадқиқотчининг номзодлик ишига раҳбар ҳисобланади.  Халқаро ва республика миқёсида ўтказиладиган илмий-амалий конференцияларда фаол иштирок этиб келмоқда. Қорақалпоқ давлат университетида Миллий истиқлол ғоя ва мафкурасининг долзарб муаммолари бўйича Ўзбекистон Республикаси кўламида А.Бердимуратованинг ташаббуси билан илк бора илмий-назарий ва амалий конференциялар ўтказилди, анжуман материаллари тўплам шаклида босмадан чиқарилган.
А.Бердимуратованинг ташаббуси билан Қорақалпоғистон Республикасида биринчи маротаба Қорақалпоқ давлат университетидада бакалавриат босқичида фалсафа йўналиши ташкил этилиб, Қорақалпоқ фалсафа мактабининг шаклланишига асос солинди. Хорижий давлатларнинг илмий жамоалари ва таълим марказлари билан доимий алоқада фаолият юритмоқда. Бу йуналишда Будапешттаги Марказий Европа университети, Санкт-Петербургдаги Европа университети, Самарқанд ва Қорақалпоқ давлат университети магистрлари учун ишлаб чиқилган «Илмий-тадқиқот ишлари амалиёти» мавзуидаги халқаро инновацион-таълим грантининг масъул бажарувчиси бўлган. А.Бердимуратова Олий таълимда катта малака ва тажрибага эга бўлиб, муайян вазифаларни қўйишда ва уларни ҳал қилишда юксак ташкилотчилик салоҳиятига эга.
Талабалар оммавий тадбирларининг моҳир ташкилотчиси. Ёшларни ўзига эргаштира олиш қобилиятига эга. Унинг раҳбарлигида университет кўламида доимий равишда «Ўзбекистон-Ватаним менинг», «Мен келажаги буюк давлат фарзандиман», «Дўстим, Сизга гапим бор…» рукнлари остида кўрик-танловлар ва бошқа мусобақалар ўтказилиб, талабалар совринли ўринларни эгалашади.
А.Бердимуратова Олий таълимда катта малака ва тажрибага эга бўлиб, муайян вазифаларни қўйишда ва уларни ҳал қилишда юксак ташкилотчилик салоҳиятига эга. Вазиятни одил баҳолаш ва кардинал ечимлар қабул қилишда масъулиятни ўзига олиш қобилиятига эга инсон. У билимдон, камтарин, вазмин инсон сифатида кафедра аъзолари, талабалар ва университет жамоаси, унга мурожаат қилувчи барча инсонлар билан суҳбат қилишга тайёр. Буларнинг барчаси  унинг жамоада ҳурматга сазовар инсон эканлигини кўрсатади. Бердимуратова Алима Қарлыбаевна, философия илимлериниң докторы, профессор. 1965-жылы 23-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1987-жылы Москва мəмлекетлик университетиниң философия факультетин тамамлаған. Сол жерде 1993-жылы 23.00.03-сиясий мəденият ҳəм идеоло-гия қəнигелиги бойынша «Арал бойы экологиялық кризиси проблемалары (социаллық-сиясий аспек-ти)» темада кандидатлық, 2000-жылы 09.00.01-Диа-лектика ҳәм билиў теориясы қəнигелиги бойынша «Ҳəзирги заман экологиялық жағдайдың философиялық-методологиялық проблемалары (Арал бойы материаллары тийкарында)» темасында докторлық диссертациясын жақлады. 120 дан аслам илимий, оқыў-методикалық мийнетлери баспада жəрияланды. Соның ишинде 2 моно-графия, 1 сабақлық, 8 оқыў қолланба, 7 оқыў-методикалық қолланбалары баспадан шықты. Университетте 1987-жылдан баслап оқытыўшы, 2000-жылдан баслап, дəслебинде, «Филосо-фия ҳəм социология», ҳəзирги күни «Социаллық пəнлер» кафедрасы баслығы болып ислеп келмекте. Ол Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси Президиумының 2005-жылы 8-февральдағы 4-санлы қарарына тийкарланып шөлкемлестирилген «Қарақалпақстан Республикасы Регионаллық изертлеў орайының» директоры. Бир неше фундаменталь жойбарлардың авторы ҳəм орынлаўшысы. Мырза Улығбек атындағы Өзбекистан миллий университети қасындағы фило-софия илимлери докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертациялар жақлаў бойынша Илимий Кеңеси ағзасы. А. К.Бердимуратоваға 2003-жылы Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси тəрепинен «Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери» атағы берилди, сондайақ, бир неше алғыснама ҳəм ҳүрмет жарлықлары менен сыйлықланды.


Якубов Махсутбай Аширович, философия фанлари кандидати, доцент. 1937 йил 1-январьда Хужайли шахрида туғилди. 1960 йили Қароқалпоқ давлат институтининг физика ва меҳнат йӱналишини тугатди. 1960 йилдан бошлаб философия кафедраси ӱқитувчиси, ката ӱқитувчиси, доцент, физика-математика факультетиниг штат ӱқув масалалари бича декан ӱринбосари (1973-1976 йилларда) бӱлиб ишлади. 1964-1967 йилларда Москва давлат университетинда ички асперантурада ӱқиди, шу ерда «Диалектическая логика об отображении в мысли противоречий объектов и квантовой физики» номли мавзуда кандидатлик дисссертациясин ёқлади. 1971 йили доцент номи берилди. Университетнинг  бирлашган мутақсислар ташкилотининг  биринчи бошлиги (1976-1979 йилларда), философия кафедраси бошлиги (1979-1985) бӱлиб ишлади. 2011 йилдан бошлаб кафедра профессори.
М.А.Якубов 230 дан ортиқ ӱқув қулланма ва илмий мақолалар автори шунинг ичида 2 монография, 11 ӱқув қулланма бор. М.А.Якубов «Қароқалпогистон Республикаси халық ӱқитувчиси», «Қароқалпогистон Республикасида хизмат курсатган ҳалқ таълими алочиси», «Қароқалпогистон  ҳалқ таълим алочиси», унвонлари берилган, «Юқори Кенгашнинг Фаҳрий ёрлиғи» билан тақдирланди.У «ANTQUE WORLD» халқаро илмий академиянинг академиги ва профессор.


Алимбетов Юсупбай Жумамуратович, философия фанлари кандидати, доцент. 1946-йили 27-мартта Чимбой туманида туғилди. 1968-йили Қозоқ давлат университетини тугатган. Мутахассислиги филолог. 1997 йили «Қароқалпоқ халқининг турмиш тарзида миллийлик ва умум инсонийликнинг уз-аро таъсири» мавзусида кандидатлик диссертациясини ёқлади. 100 дан ортиқ илмий мақолалари чоп этилди. Шунингдек Қароқалпоқ давлат педагогика институти, сунг университет уқитувчиси, ката үқитувчи, доцент лавозимларида ишлаб келмоқда. 1968-1969-йилларда харбий ххизматта, 1973-1977 йиллар оралиғида Совиқ иттифоқ фанлар академиясининг фалсафа институтининг асперанти. 2005 йилдан бошлаб Қароқалпоқ давлат университети Ижтимоий фанлар кафедраси доценти лавозимида ишлаб келмоқда.


Шерниязова Гулнара Утениязовна, Сиясатшунослик фанлари кандидати, доцент. 1959-йили 23-майда Нукус шахрида туғилган. 1982-йили Нукус давлат университетининг тугатган. Мутахассислиги тарихчи. 2001 йили «Проблемы  взаи-моотношени демократии и политической культуры Республики Узбекистан» мавзусида кандидатлик диссертациясини ёқлади. 40 тан ортиқ илмий ишларичоп этилди. Шунингдек 1 монография, 2 ӱқув қулланмаси чоп этилди. Қароқалпоқ давлат университетинда 1997-2003 йилларда.
Ӱзбекистон демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти кафедраси асисстенти, 2003-2005 йилларда шу кафедранинг доценти бӱлиб ишлади. 2005 йилдан бошлаб ижтимоий фанлар кафедраси доценти лавозимида ишлаб келмоқда.

Камалова Хатира Сабуровна, социология илимлериниң кандидаты. 1956-жылы 17-ноябрьде Нөкис қаласында туўылған. 1981-жылы Нөкис мәмлекетлик университетиниң математика қәнигелигин тамам-лаған. 1997-жылдан баслап Өзбекистан Республикасы Илимлер академиясының Қарақалпақстан бөлиминде Арал бойындағы машқалалар илимий-изертлеў институтында үлкен илимий хызметкер болып ислейди. 2000-2004-жыллары Ташкент қаласында Кибернетика институтында стажер-изертлеўши болды. 2004-жылы «Қарақалпақстан Республика-сында социаллық мониторинг» деген темада кандидатлық диссертациясын жақлады. 20 дан аслам илимий мийнетлери баспада жəрияланды. 2005-жылы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде үлкен оқытыўшы болып ислеп баслады. 2012-жылы апрель айында ТашПМИ Нөкис филиалында таңлаў тийкарында тарийх, Өзбекистанда демократиялық жәмийет қурыў теориясы ҳәм практи-касы кафедрасына баслық болып сайланды. 2014-жылдан баслап социаллық пəнлер кафедрасы доценти лаўазымында ислеп киятыр.


Махсетова Мехри Қабуловна, тарих фанлари номзоди, доцент. 1965 йили Нукус шахрида зиёлилар ойласида туғилди. 1982 йили Нукус шахридаги 1 сонли мактабни олтин медаль билан тугатган. Шу йили Қароқалпоқ давлат университетининг тарих факультетига ӱқишга кириб, уни 1987-йили тугатди. 1987-1990 йилларда Нукус шахридаги 1 сонли мактабда тарих ӱқитувчиси бӱлиб ишлади. 1990-2014 йилларда Нукус давлат педагогика институтинда сиёсатшунослик кафедраси ӱқитувчиси, ката ӱқитувчи, Ӱзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти кафедрасида ката ӱқитувчи, доцент бӱлиб ишлади. 1995 йили «Едиге» достонинг тарихий асослари» мавзусида  номзодлик диссертациясини ёқлади. Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедрасида доцент лавозимида ишлади. 2014 йилдан бошлаб Қароқалпоқ давлат университетининг ижтимоий фанлар кафедрасида доцент лавозимида ишлаб келмоқда. 2002 йили  доцент илмий унвони берилди. 2006 йили «Қароқалпогистон халқ таълими алочиси», 2011 йили «Узбекистон халқ алочиси», кукрак нишонлари билан тақдирланди. 1 манография, бир неча методик қулланма  ва  50 тан ортиқ илмий мақолалар чоп этилди. Мақсетова Мехри Кабуловна, тарийх илимлериниң кандидаты, доцент. 1965-жылы Нөкис қаласында зыялылар шаңарағында туўылған. 1982-жылы Нөкис қаласындағы 1-санлы мектепти алдын медаль менен питкерген. Усы жылы Қарақалпақ мəмлекетлик университетиниң тарийх факультетине оқыўға кирип, оны 1987-жылы питкерди. 1987-1990-жыл-лары Нөкис қаласындағы 1-санлы мектепте тарийх муғаллими болып иследи. 1990-2014-жыллары Нөкис мəмлекетлик педагогикалық институтында сиясаттаныў кафедрасында оқытыўшы, үлкен оқытыўшы, Өзбекистанда демократиялық жəмийет қурыў теориясы ҳəм əмелияты кафедрасында үлкен оқытыўшы, доцент болып иследи. 1995-жылы «Едиге» дəстанының тарийхый тийкарлары» темасында кандидатлық диссертациясын жақлады. Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳəм ҳуқық тəлими кафедрасында доцент лаўазымында иследи. 2014-жылдан баслап Қарақалпақ мəмлекетлик университетиниң социаллық пəнлер кафедрасында доцент лаўазымында ислеп киятыр. 2002-жылы доцент илимий атағын алды. 2006-жылы «Қарақалпақстан халық билимлендириў ағласы», 2011-жылы «Өзбекистан халық билимлендириў ағласы» көкирек нышанлары менен сыйлықланған. 1 монография, бир нешше методикалық қолланба ҳəм 50 ден аслам илимий мақалалары баспада жәрияланды.


Шунингдек кафедрада асисстентларга Г.Қутымова, А.Мухаммадиярова, А.Уразбаев, А.Баймурзаев, А.Сапарниязов, М.Утебаев, Н.Заретдинова, стажёр ӱқитувчилар Ж.Бийимбетов, Р.Мамбеткаримовлар ишлаб келмоқда

Foydali havolalar