РУС ТИЛИ ВА АДАБИЁТИ КАФЕДРАСИ

Рус тили ва адабиёти кафедраси 2015-йил рус филологияси кафедрасининг асосида қайта тошкил топти. Кафедрага 1937 йилда асос солинган. Кафедра университетнинг энг дастлабкиларидан бири сифатида уз анъаналарига эга. Кафедранинг ташкил булишида юксак талантга эга педагог ва ташкилотчи А.Н. Сидоровнинг хизмати катта.

Кафедрада ҳар ҳил даврларда талантли профессорлар-ӯқитувчилар меҳнат қилганлар. Ӯлардан профессорлар – Г.Д.Петров, Н.А.Урумбаев, А.У.Умаров; доцентлар – П.И.Сенин, А.Д.Джаксыбаев, Р.П.Хван, А.Ж.Жаримбетов, Ш.К.Каримходжаев, С.Т.Наўрызбаева, Р.С.Бекназарова, Я.А.Ким; катта ӯқитувчилар – Н.Б.Седлецкий, Н.Б.Мартемьянова, Н.Ф.Фишер, Т.А.Иванова, Г.П.Березовская, Л.Л.Родионова, М.Б.Матевич, З.М.Кулакова, Л,И.Лигай, А.А.Зубреева ва бошқалар фаъолият олиб борганлар. Ӯша ӯткан давр ичида кафедрага доцентлердан П.И.Сенин, А.Д.Джаксыбаев, Р.П.Хван, А.Ж.Жаримбетов, Т.К.Караматдинова, профессор А.У.Умаров ва бошқалар босчилик этдилар.

Улар кафедранинг илмий-педагогик ва тарбиявий ишларини давом этдилар. Илмий кадрлар тайёрлашда ӯқитишнинг сифатига алоҳида эътибор қаратдилар. Талаба ёшларни тарбиялашга барча куч ва ғайратларини боғишладилар. Университет ёшларининг маънавий-маърифий томондан шаклланишга бебаҳо қисса қуштилар.

Хозирги кӯнда кафедрани доцент У.К.Худайбергенова бошқармоқда. Кафедра профессор-ӯқитувчилари янги инновацион педагогик технология асосида хар йили амалий дарс режалари, маъруза матнларини янгилаб боради. Кутубхонада кафедранинг барча фанларидан электрон шаклда ёзилган вариантлари мавжуд. Асосий диққат махсус курс ва семинарга қаратилган. Бундай семинар ва курслар рус тили ва адабиёти фанларининг аҳамиятли ва мураккаб масалаларини тушиниши ва куникишига ёрдам беради.

Хар йили кафедра аъзолари халқаро ва Республика миққиёсида ӯтказилаётган илмий анжуманларга фаъол катнашиб, илмий мақолаларин чоп этиб келмоқда. Л.Б.Хван, У.К.Худайбергенова, Махачкала, Ташкент, Самарқанд шаҳарларида ӯтказилган республикалик, халқаро илмий-амалий конференцияларда иштироқ этиб келмоқда.

Анъанага кура хар йили апрель-май ойларида кафедра бошламаси билан «Современные тенденции языка и литературы» ва «Мир науки и духовная культура в современных условиях» атомасида илмий конференциялар ӯтказилади. Кейинги 3 йилда кафедра профессор-ӯқитувчилари томонидан 2 китоб антология, 2 дарслик ва 1 ӯқув-методик қӯлланма, 50дан ортиқ илмий мақолалар ва тезислар босмодан чоп этилдилар.

Рус тили ва адабиёти кафедраси 2013-йил магистратура бӯлимида 5А120102-Лингвистика (рус тили) мутахасислигининг очилишига катта қисса қӯшти. Кафедра магистрантлари Ӯзбекистон Миллий университетида ӯтказиладиган  «Молодая филология Узбекистана» номли атомадаги республика илмий конференциясида, «Виноградовские чтения» номдаги халқаро илмий конференциясида ҳар йили фаъол қатнашиб келмокда.

Кафедра ташкил топган кӯндан бошлаб намунавий олийгоҳлар билан яқин алоқа ӯрнатган: Ломоносов номидаги Москва Давлат Университети, Киев Давлат университети, Мирзо Ӯлуғбек номидаги Ӯзбекистон Миллий университети, Ӯзбекистон Давлат Жаҳон тиллари университети, ТДШИ, Сеул чет тиллар университети билан илмий йуналишта бирга ишлашиб келмоқда. Кафедра маънавий-маърифий ишларга катта эътибор қилиб келмоқда. Кафедра миллий мафкура-маънавиятини шакллантириш, талабаларнинг маданиятини бойитиш борасида катта ишлар олиб бормоқда. Хар йили умумий университет миқёсида адабий кечалар, викториналар ва тӯгарак фаолиятлари «Любители русской словесности», маънавият ва маърифат масалалари буйича мунозаралар ӯтказилади.

Таълим тизимини модернизация (янгилаш) борасида кафедра ӯқув жараёнига янги педагогик технологияни жорий қилмоқда, янги типдаги ӯқув-қулланмаларини тузмоқда. Маъруза ва амалий машқулотларнинг сифатига талапчанлик, талабаларнинг билими ва саводхонлигига талабчанлик янада кӯчайтирилмоқда. Янги таълим концепциясига мувофик рус тили ва адабиётини ӯқитишда касбий-педагогик йуналтириш жорий қилинди.

Кафедрада ишлаётган илмий даражали  профессор-ӯқитувчилар

 

 

Хван Людмила Борисовна, педагогика фанлари номзоди, профессор. 1945-йил 14-декабрда Қӯнғирот шахрида тӯғилган. 1967-йил Қорақалпоқ давлат педагогика институтин тамомлаган. Мутахассислиги рус тили ва адабиёти ӯқитувчиси. 1978-йил «Система уроков русской литературы как средство формирования читательских интересов» мавзусида номзодлик диссертациясин ҳимоя қилган. 50 дан ортиқ илмий-методик мехнатлари босмода чоп этилган. Шунинг ичида 4 монография, 5 антология, 2 дарслик, 25 ӯқув қулланмалари нашр этилган. 1992-йилдан бошлаб Қорақалпоқ давлат университети профессори лавозимида ишлаб келмоқда.

 

 

Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна, педагогика фанлари номзоди, доцент. 1971-йил 16-январда Нукус шахрида тӯғилган. 1988-йил Тамбов давлат педагогика институга ӯқишга кириб, 1993-йил Нукус давлат педагогика институтин тамомлаган. Мутахассислиги рус тили ва адабиёти ӯқитувчиси. 2007-йил «Модели уровня знаний по русскому языку на основе тестирования как средство повышения качества учебно-воспитательного процесса (на материале школ Республики Каракалпакстан)» мавзусида номзодлик диссертациясин ҳимоя қилган. 60 дан ортиқ илимий-методик мехнатлари босмода чоп этилган. Шунинг ичида 3 монография, 1 дарслик, 19 ӯқув-методик қӯлланмаси босмодан нашр этилган. 2008-2015 йиллари оралиғида умум университет чет тиллари кафедраси мудираси лавозимида ишлаган. 2015-йилдан кафедра доценти.

 

 

Кабулова Лола Толыбаевна, филология фанлари номзоди, доцент. 1965-йил 3-июлда Нукус шахрида тӯғилган. 1987-йил Таганрог давлат педагогика институтин тамомлаган. Мутахассислиги рус тили ва адабиёти ӯқитувчиси. 1998-йил «Функционирование отглагольных существительных в газетно-публицистическом стиле» мавзусида номзодлик диссертациясин ҳимоя қилган. 50 дан ортиқ илимий-методик мехнатлари босмода чоп этилган. Шунинг ичида 1 дарслик, 5 ӯқув қӯлланмаси босмодан нашр этилган. 2003-йилдан бошлаб кафедра доценти лавозимида ишлаб келмоқда.

 

 

Аманова Айсултан Абдиразаковна, филология фанлари номзоди, доцент. 1957-йил 22-декабрда Нукус шахрида тӯғилган. 1980-йил Москва давлат педагогика институтин тамомлаган. Мутахассислиги рус тили ва адабиёти ӯқитувчиси. 1993-йил «Каракалпакский рассказ 30-начала 50-х годов (вопросы типологии и по-этики)» мавзусида номзодлик диссертациясин ҳимоя қилган. 50 дан ортиқ илимий-методик мехнатлари босмода чоп этилган. Шунинг ичида 1 монография, 8 ӯқув қӯлланмаси босмодан нашр этилган. 2003-йилдан бошлаб кафедра доценти лавозимида ишлаб келмоқда.

 

Foydali havolalar

Skip to content