Ихтисослаштирилган кенгаш | Karakalpak state university

Ихтисослаштирилган кенгаш

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети ҳузурида фалсафа доктори (PhD) ва фан доктори (DSc) илмий даражаларини берувчи 6 та Илмий кенгашлар фаолият юритади

Илмий кенгаш шифри ва номи

Ихтисослик шифри

Ихтисосликлар номи

Илмий кенгаш раиси ва илмий котиби Ф.И.Ш., илмий даражаси ва унвони

1.

Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.03/30.12.2019.Fil.20.01 рақамли Илмий Кенгаш (филология фанлари бўйича)

10.00.03
10.00.12

Қорақалпоқ тили;

Қорақалпоқ адабиёти

фил.ф.д., проф. Абдиназимов Шамшетдин Нажимович – кенгаш раиси,

тел.: 0361-223-60-62,

е-mail: karsu_info@edu.uz
фил.ф.д., доц. Қарлыбаева Гулмира Ермекбаевна –  илмий котиб,
тел.: 0361-223-60-62

е-mail: karsu_info@edu.uz

2.

Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.T.20.03 рақамли Илмий Кенгаш

02.00.13

Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари)

тех.ф.д., проф. Реймов Ахмед Мамбеткаримович – кенгаш раиси,

тел.: 0361-223-60-78

e-mail: karsu_info@edu.uz
тех.ф.н., доц. Қурбаниязов Рашид Қалбаевич –  илмий котиб,
тел.: 0361-223-60-62

е-mail: karsu_info@edu.uz

3.

Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги биология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.B.20.04 рақамли Илмий Кенгаш

03.00.06

Зоология (биология фанлари)

б.ф.д., проф. Жуманов Муратбай Арепбаевич – кенгаш раиси,

тел.: 0361-223-60-62

e-mail: karsu_info@edu.uz
б.ф.н., доц. Қурбанова Альфия Исмаиловна –  илмий котиб,
тел.: 0361-223-60-62

е-mail: karsu_info@edu.uz

4.

Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.Tar.20.05 рақамли Илмий Кенгаш

07.00.01

Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари)

тар.ф.д., проф. Баллыева Руза Баллыевна – кенгаш раиси, Тел.: 0361-223-60-62

e-mail: karsu_info@edu.uz
тар.ф.б.ф.д. (PhD) Давлетияров Мадатбай Мақсетбаевич –  илмий котиб,

Тел.: 0361-223-60-62,

е-mail: karsu_info@edu.uz

5.

Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги  иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.I.20.06 рақамли Илмий Кенгаш

08.00.04  08.00.05

Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти;

Хизматлар кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

(иқтисодиёт фанлари)

иқт.ф.д., проф. Убайдуллаев Қайрулла – кенгаш раиси, Тел.: 0361-223-60-62

e-mail: karsu_info@edu.uz
иқт.ф.б.ф.д. (PhD) Алымов Атабек Керимбергенович –  илмий котиб,

Тел.: 0361-223-60-62,

е-mail: karsu_info@edu.uz

6.

Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини берувчи PhD.03/30.12.2019.Yu.20.02 рақамли Илмий Кенгаш

12.00.02

Конституциявий ҳуқуқ, маъмурий ҳуқуқ, молия ва божхона ҳуқуқи (юридик фанлар)

ю.ф.д., проф. Кутыбаева Елизавета Дуйсенбаевна – кенгаш раиси,

Тел.: 0361-223-60-62

e-mail: karsu_info@edu.uz
ю.ф.б.ф.д. (PhD) Иматов Азат Маратович –  илмий котиб, Тел.: 0361-223-60-62

е-mail: karsu_info@edu.uz

 

Foydali havolalar