Елмуратов Икматулла Гайбуллаевичнинг фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимояси ҳақида

Диссертация мавзуси, ихтисослик шифри (илмий даража бериладиган фан тармоғи номи): «Мустақиллик йилларида Қорақалпоғистон Республикасида таълим соҳасидаги ислоҳотлар ва ривожланиш тарихи (1991-2020-йиллар)», 07.00.01-Ўзбекистон тарихи (тарих фанлари).
Диссертация мавзуси рўйхати олинган рақам: B2019.1.PhD/Таr417.
Илимий раҳбар: Уразбаева Равшан Джангабаевна, тарих фанлари доктори, профессор.
Диссертация бажарилган муассаса номи: Қорақалпоқ давлат университети.
ИК фаолият кўрсатаётган муассаса номи, ИК рақами: Қорақалпоқ давлат университети, PhD.03/30.12.2019.Tar.20.05.
Расмий оппонентлар: Сарыбаев Маман Қытайбекович, тарих фанлари доктори; Нуржанов Сабит Узақбаевич, тарих фанлари номзоди.
Етакчи ташкилот номи: Урганч давлат университети.
Диссертация йўналиши: назарий ва амалий аҳамиятга молик…

Foydali havolalar

Skip to content