ХАБАРНОМА

2021 йил 27 сентябрь соат 16.00 да Zoom дастурида ўтказиладиган Қорақалпоқ давлат университети ҳузуридаги PhD03/30.01.2020.I.20.06 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинар мажлиси.

КУН ТАРТИБИ:

1. Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети тадқиқотчиси Бердимуродов Усмон Суюновичнинг «Қишлоқ хўжалигида меҳнат ресурсларини самарадорлигини ошириш» мавзусидаги 08.00.04–Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти ихтисослидан иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг муҳокамаси.
2. Ҳар хил масалалар.

Foydali havolalar

Skip to content