2021/2022 ўқув йилида Қорақалпоқ давлат университетига республика давлат олий таълим муассасаларидан ўқишини кўчиришга тавсия этилган фуқароларнинг университетдаги мавжуд турдош йўналишларга тақсимлаш ЖАДВАЛИ (ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 20 сентябрдаги 2/10-60-сон хати асосида)

т/р

Ф.И.Ш

Талабгор ўқиган йўналиш, ОТМ

Талабгор кўчиришга ариза берган йўналиш

Турдош йўналишлар рўйхати

ҚҚДУда мавжуд турдош йўналишлар

1

Тўхтасинов Мухаммадрасул Шавкатбек ўғли

АндДУ Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Тарих ӯқитиш методикаси; Тарих; Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими; Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича); Археология; Фалсафа; Фалсафа (йӯналишлар бӯйича); Диншунослик, Шарқ фалсафаси ва маданияти; Тарих (Бухоро тарихи); Тарих ва экскурсия-ӯлкашунослик иши; Антропология ва этнология; Социология; Архившунослик; Ахборот хавфсизлигини бошқариш

 

2

Ибрагимова Мунира Курбанбаевна

АндҚХАИ, Сув хўжалиги ва мелиорация

ҚҚДУ, Математика

Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бӯйича); Менежмент (тармоқлар ва соҳалар бӯйича); Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ташкил этиш (тармоқлар бӯйича); Бизнесни бошқариш (тармоқлар бӯйича); Маркетинг (тармоқлар ва соҳалар бӯйича); Божхона иши (фаолият турлари бӯйича); Молия; Молия ва молиявий технологиялар; Банк иши; Банк иши ва аудити; Солиқлар ва солиққа тортиш; Бухгалтерия ҳисоби ва аудит; (тармоқлар бӯйича); Хорижий мамлакатлар иқтисодиёти ва мамлакатшунослик (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича); Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар (минтақалар ва фаолият турлари бӯйича); Суғурта иши; Бюджет назорати ва ғазначилиги; Статистика (тармоқлар ва соҳалар бӯйича); Пенсия иши; Баҳолаш иши; Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси; Инсон ресурсларини бошқариш; Кадрлар менежменти; Биржа иши; Бизнес-таҳлил; Корпоратив бошқарув; Давлат бюджетининг ғазна ижроси; Корпоратив молия; Эконометрика; Минтақавий иқтисодиёт; Иқтисодий хавфсизлик; Логистика; Логистика (йӯналишлар бӯйича); Бизнес-информатика; Инвестицион лойиҳаларни молиялаштириш; Инвестицион лойиҳаларга хизмат кӯрсатиш ва молиялаштириш; Электрон тижорат; Ишлаб чиқаришни ташкил этиш ва бошқариш (тармоқлар ва соҳалар бӯйича); Сув хӯжалигини ташкил этиш ва бошқариш; Агросаноатда бухгалтерия ҳисоби; Агрологистика; Агробизнес ва инвестицион фаолият; Туризм соҳасида маркетинг; Халқаро иқтисодиёт ва менежмент (минтақалар ва фаолият йӯналишлари бӯйича); Молия соҳасида бошқарув; Молиявий технологиялар (соҳалар бӯйича); Банк ҳисоби ва аудит; Бюджет ҳисоби ва назорати; Рақамли иқтисодиёт; Реклама иши; Саноат корхоналарида инновацион лойиҳалар бошқаруви; Халқаро валюта-кредит муносабатлари

 

3

Зариббоев Маъруфжон Ойбек уғли

БухДУ, Биотехнология (тармоқлар бўйича)

ҚҚДУ, Биология (турлари бўйича)

Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича); Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бӯйича); Биотехнология (тармоқлар бӯйича); Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича); Ёғлар, эфир мойлари ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси; Бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси; Виночилик технологияси, бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси; Виночилик технологияси; Консервалаш технологияси; Функционал овқатланиш ва болалар маҳсулотлари технологияси; Қишлоқ хӯжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича); Патентшунослик; Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

4

Истамов Шухратжон Шавкат уғли

БухДУ, Психология: амалий психология

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

География ва иқтисодий билим асослари; Педагогика ва психология; Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш; Бошланғич таълим; Мактабгача таълим; Дефектология; Иқтисодий билим асосларини ӯқитиш методикаси; Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси; Психология (фаолият турлари бӯйича); Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бӯйича); Мактаб менежменти

 

5

Амонов Шахзод Аминович

БухДУ, Психология: амалий психология

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

География ва иқтисодий билим асослари; Педагогика ва психология; Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш; Бошланғич таълим; Мактабгача таълим; Дефектология; Иқтисодий билим асосларини ӯқитиш методикаси; Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси; Психология (фаолият турлари бӯйича); Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бӯйича); Мактаб менежменти

 

6

Ахмадов Нурали Шавкат уғли

БухДУ, Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича)

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Тарих ӯқитиш методикаси; Тарих; Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими; Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича); Археология; Фалсафа; Фалсафа (йӯналишлар бӯйича); Диншунослик; Шарқ фалсафаси ва маданияти; Тарих (Бухоро тарихи); Тарих ва экскурсия-ӯлкашунослик иши; Антропология ва этнология; Социология; Архившунослик; Ахборот хавфсизлигини бошқариш

 

7

Рашидов Лазиз Ахад уғли

БухДУ, Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича)

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Тарих ӯқитиш методикаси; Тарих; Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими; Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича); Археология; Фалсафа; Фалсафа (йӯналишлар бӯйича); Диншунослик; Шарқ фалсафаси ва маданияти; Тарих(Бухоро тарихи); Тарих ва экскурсия-ӯлкашунослик иши; Антропология ва этнология; Социология; Архившунослик; Ахборот хавфсизлигини бошқариш

 

8

Исмаилов Уткир Умид уғли

БухМТИ, Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

ҚҚДУ, Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича)

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари; Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари; Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича); Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш; Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича); Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича); Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари; Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси; Прокат ишлаб чиқариш технологияси; Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича); Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш; Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш; Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси; Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис; Патентшунослик; Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича); Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш; Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти); Иӯл ҳаракатини ташкил этиш; Автомобиль сервиси; Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича); Ҳаётий фаолият хавфсизлиги; Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

9

Каримбоева Нилуфар Улуғбек қизи

БухМТИ, Нефт-газ кимё саноати технологияси

ҚҚДУ, Кимё (турлари бўйича)

Кончилик иши (фаолият турлари бӯйича);Фойдали қазилма конлари геологияси, қидирув ва разведкаси (кон турлари бӯйича);Г идрогеология ва муҳандислик геологияси; Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш;Нефть ва газ иши (фаолият турлари бӯйича);Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш ва қуриш; Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш; Маркшейдерлик иши; Геология-разведка ишларининг техникаси ва технологияси; Фойдали қазилмаларни бойитиш (қазилма турлари бӯйича); Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бӯйича); Ноёб ва радиоактив металлар рудаларини қазиб олиш, қайта ишлаш техникаси ва технологияси; Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси; Нефть-газкимё саноати технологияси; Резинотехника буюмлари ишлаб чиқариш технологияси; Г азни чуқур қайта ишлаш технологияси; Пластмассани қайта ишлаш технологияси; Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

10

Қучқоров Азизбек Уктам уғли

БухМТИ, Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бўйича)

ҚҚДУ, Электр энергетикаси (тармоқлар ва йўналишлар бўйича)

Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси; Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бӯйича); Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё турлари бӯйича); Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё ва жараён турлари бӯйича); Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари; Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бӯйича); Пахтани ишлаб чиқаришга тайёрлаш технологияси; Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

11

Жумабаева Дилобар Камилжон қизи

ГулДУ, Озиқ-овқат технологияси (маҳсулот турлари бўйича)

ҚҚДУ, Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича); Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бӯйича); Биотехнология (тармоқлар бӯйича); Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича); Ёғлар, эфир мойлари ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси; Бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси; Виночилик технологияси, бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси; Виночилик технологияси; Консервалаш технологияси; Функционал овқатланиш ва болалар маҳсулотлари технологияси; Қишлоқ хӯжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича); Патентшунослик; Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

12

Егамова Умида Пардабой қизи

ГулДУ, Педагогика ва психология

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

География ва иқтисодий билим асослари; Педагогика ва психология; Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш; Бошланғич таълим; Мактабгача таълим; Дефектология; Иқтисодий билим асосларини ӯқитиш методикаси; Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси; Психология (фаолият турлари бӯйича); Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бӯйича); Мактаб менежменти

 

13

Матниязова Шохида Гаип қизи

НамМТИ, Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)

ҚҚДУ, Кимё (турлари бўйича)

Г идрогеология ва муҳандислик геологияси

Нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш

Нефть ва газ иши (фаолият турлари бӯйича)

Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш ва қуриш

Нефть-газни қайта ишлаш саноати объектларини лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш

Маркшейдерлик иши

Г еология-разведка ишларининг техникаси ва технологияси

Фойдали қазилмаларни бойитиш (қазилма турлари бӯйича)

Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Ноёб ва радиоактив металлар рудаларини қазиб олиш, қайта ишлаш техникаси ва технологияси

Нефть ва нефть-газни қайта ишлаш технологияси

Нефть-газкимё саноати технологияси

Резинотехника буюмлари ишлаб чиқариш технологияси

Г азни чуқур қайта ишлаш технологияси

Пластмассани қайта ишлаш технологияси

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

14

Саломов Шамшод Халимжон уғли

УзМУ, Ижтимоий иш (оила ва болалар билан ишлаш)

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Г еография ва иқтисодий билим асослари

Педагогика ва психология

Бошланғич таълим ва спорт-тарбиявий иш

Бошланғич таълим

Мактабгача таълим

Дефектология

Иқтисодий билим асосларини ӯқитиш методикаси

Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси

Психология (фаолият турлари бӯйича)

Ижтимоий иш (фаолиятнинг турли соҳалари бӯйича)

Мактаб менежменти

 

15

Абдуллаев Аброрбек Ихтиёржон уғли

УзМУ, Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Тарих ӯқитиш методикаси

Тарих

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича)

Археология

Фалсафа

Фалсафа (йӯналишлар бӯйича)

Диншунослик

Шарқ фалсафаси ва маданияти

Тарих. Бухоро тарихи

Тарих ва экскурсия-ӯлкашунослик иши

Антропология ва этнология

Социология

Архившунослик

Ахборот хавфсизлигини бошқариш

 

 

16

Болтоев Шохижаҳон Шамсиддин уғли

СамДУ, Фалсафа

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Тарих ӯқитиш методикаси

Тарих

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича)

Археология

Фалсафа

Фалсафа (йӯналишлар бӯйича)

Диншунослик

Шарқ фалсафаси ва маданияти

Тарих. Бухоро тарихи

Тарих ва экскурсия-ӯлкашунослик иши

Антропология ва этнология

Социология

Архившунослик

Ахборот хавфсизлигини бошқариш

 

 

17

Егамбердиева Садоқат Валижановна

СамВМИ Тошкент филиали, Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

ҚҚДУ, Биология (турлари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

У симликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

18

Кутлымуратова Арыухан Тахировна

СамВМИ Тошкент филиали, Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

ҚҚДУ, Биология (турлари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

У симликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

19

Матякубова Дилноза Давронбек қизи

ТДАУ, Термиз филиали, Қишлоқ хўжалиги екинлари селекцияси ва уруғчилиги (екин турлари бўйича)

ҚҚДУ, Биология (турлари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

У симликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

20

Юлдошева Ирода Хамро қизи

ТДАУ, Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

ҚҚДУ, Биология (турлари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

21

Махсудов Еркин Улуғбек уғли

ТДАУ, Урмончилик

ҚҚДУ, Математика

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

22

Мамбетов Жавлонбек Атаназарович

ТДАУ, Ӯсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини

ҚҚДУ, Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

23

Садуллаев Хамза Фархат уғли

ТДАУ, Ӯсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини

ҚҚДУ, Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

24

Шерипбаев Фурқат Икрамович

ТДАУ, Зооинженерия (асаларичилик)

ҚҚДУ, Биология (турлари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

25

Аскербаева Гулназ Ибрахимкалиевна

ТДАУ, Зооинженерия (асаларичилик)

ҚҚДУ, Биология (турлари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

26

Миралибекова Барчиной Адилбек қизи

ТДШУ, Сиёсатшунослик

ҚҚДУ, Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

Жаҳон сиёсати (минтақалар бӯйича)

Сиёсатшунослик

Сиёсатшунослик

Давлат бошқаруви

 

27

Нуриев Хасан Гулимбай уғли

ТДТУ Қуқон филиали, Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

ҚҚДУ, Электр техникаси, электр механикаси ва электр технологиялари (тармоқлар бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

28

Сабуров Нуразиз Гулмуратович

ТДТУ, Газ жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кўрсатиш

ҚҚДУ, Нефт ва газ иши (фаолият турлари бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

29

Жалғасбаев Тимурбек Раметулла улы

ТДТУ, Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

ҚҚДУ, Йўл муҳандислиги (соҳалар ва фаолият турлари бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

30

Азатбеков Улуғбек Адилбекович

ТДТУ, Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича)

ҚҚДУ, Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

31

Искандаров Шукурулла Давранбек уғли

ТДТУ, Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича)

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

32

Режепдурдиев Мухаммед Муретгули уғли

ТИҚХММИ Бухоро филиали, Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

ҚҚДУ, Геодезия, картогарфия ва кадастр (функциялари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

33

Тангатаров Русланбек Арслонбек уғли

ТИҚХММИ Бухоро филиали, Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

ҚҚДУ, Геодезия, картогарфия ва кадастр (функциялари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

34

Камалов Дилшод Улуғбекович

ТИҚХММИ Бухоро филиали, Ер кадастр ива ердан фойдаланиш

ҚҚДУ, Геодезия, картогарфия ва кадастр (функциялари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

35

Азимбаев Русланбек Равшанбек уғли

ТИҚХММИ Бухоро филиали, Ер кадастр ива ердан фойдаланиш

ҚҚДУ, Геодезия, картогарфия ва кадастр (функциялари бўйича)

Агрокимё ва агротупроқшунослик

Агрономия (деҳқончилик маҳсулотлари турлари бӯйича)

Усимликлар ҳимояси ва карантини

Усимликларни ҳимоя қилиш (экин турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалиги экинлари селекцияси ва уруғчилиги (экин турлари бӯйича)

Зоотехния (турлари бӯйича)

Зооинженерия (турлари бӯйича)

Ер тузиш ва ер кадастри

Ер кадастри ва ердан фойдаланиш

Урмончилик

Урмончилик ва аҳоли яшаш жойларини кӯкаламзорлаштириш

Урмончилик ва ӯрмон мелиорацияси

Ипакчилик

Ипакчилик ва тутчилик

Мева-сабзавотчилик ва узумчилик

Мевачилик ва узумчилик

Доривор ӯсимликларни етиштириш ва қайта ишлаш технологияси

Доривор ӯсимликларни етиштириш технологияси

Манзарали боғдорчилик ва кӯкаламзорлаштириш

Усимликшунослик

Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси

Усимликлар ва қишлоқ хӯжалик маҳсулотлари карантини

Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачилик

Иссиқхона хӯжалигини ташкил этиш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини стандартлаштириш ва сертификатлаш

Агробиотехнология

Органик қишлоқ хӯжалиги маҳсулотларини етиштириш, сақлаш ва қайта ишлаш

Фермер хӯжалигини бошқариш ва юритиш

Қишлоқ хӯжалигида менежмент

Қишлоқ хӯжалигида инновацион техника ва технологияларни қӯллаш

Ветеренария

Ветеринария медицинаси

Ветеринария фармацевтикаси

Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари

Ветеринария санитария экспертизаси

 

36

Кошниязова Мақсуда Пахратдин қызы

ТИҚХММИ Қарши филиали, Гидротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

ҚҚДУ, Геодезия, картогарфия ва кадастр (функциялари бўйича)

Гидроэнергетика

Кадастр (фаолият турлари бӯйича)

Қишлоқ ва сув хӯжалигида энергия таъминоти

Ирригация тизимларида сув энергиясидан фойдаланиш

Сув хӯжалиги ва мелиорация

Сув хӯжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаштириш

Г идротехника иншоотлари ва насос станцияларидан фойдаланиш

Мелиоратив гидрогеология

Ирригация тизимларида гидроэнергетика объектлари

Сув таъминоти муҳандислик тизимлари

Сув хӯжалигида инновацион технологиялар ва улардан фойдаланиш

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

37

Алламбергенов Кууатбай Мухтарбаевич

ТИҚХММИ Қарши филиали, Қишлоқ хўжалигини механизациялаштириш

ҚҚДУ, Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

38

Урозматова Динора Шакир қызы

ТКТИ Шахрисабз филиали, Функционал овқатланиш ва болалар маҳсулотлари

ҚҚДУ, Биолоргия (турлари бўйича)

Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Биотехнология (тармоқлар бӯйича)

Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича)

Ёғлар, эфир мойлари ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси

Бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси

Виночилик технологияси, бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси

Виночилик технологияси

Консервалаш технологияси

Функционал овқатланиш ва болалар маҳсулотлари технологияси

Қишлоқ хӯжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича)

Патентшунослик

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

39

Абдуллаев Жавлонбек Қувватбой уғли

ТКТИ Янгиер филиали, Кимёвий-технология: қурилиш материаллари ва кимёвий технологияси

ҚҚДУ, Кимё (турлари бўйича)

Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Биотехнология (тармоқлар бӯйича)

Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича)

Ёғлар, эфир мойлари ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси

Бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси

Виночилик технологияси, бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси

Виночилик технологияси

Консервалаш технологияси

Функционал овқатланиш ва болалар маҳсулотлари технологияси

Қишлоқ хӯжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича)

Патентшунослик

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

40

Узакбаев Носир Темурбек уғли

TTYeSI, Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича)

ҚҚДУ, Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

41

Маткаримов Очилбек Русланбек уғли

TTYeSI, Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бўйича)

ҚҚДУ, Йўл ҳаракатини ташкил этиш

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

42

Салаев Асадбек Бахрам уғли

УрДУ, Автомобилсозлик ва тракторсозлик

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

43

Уринбоев Шахзодбек Қувондиқ уғли

УрДУ, Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бўйича)

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бӯйича)

Г еодезия ва геоинформатика

Ерни масофавий зондлашда инновацион технологиялар

Кадастр (фаолият турлари бӯйича)

Архитектура (турлари бӯйича)

Бино ва иншоотлар қурилиши (турлари бӯйича)

Шаҳар қурилиши ва хӯжалиги

Шаҳар қурилиши ҳамда коммунал инфратузилмани ташкил этиш ва бошқариш

Муҳандислик коммуникациялари қурилиши ва монтажи (турлари бӯйича)

Қурилиш материаллари, буюмлари ва конструкцияларини ишлаб чиқариш

Транспорт иншоотларининг эксплуатацияси (транспорт иншоотлари турлари бӯйича)

Иӯл муҳандислиги (соҳалар ва фаолият турлари бӯйича)

Г идротехника қурилиши (турлари бӯйича)

Автомобиль йӯллари ва аэродромлар

Кӯчмас мулк экспертизаси ва уни бошқариш

Қиймат инжиниринги ва кӯчмас мулк экспертизаси

Қишлоқ ҳудудларини архитектура-лойиҳавий ташкил этиш

Қиймат инжиниринги

Сув таъминоти ва канализация тизимларини лойиҳалаштириш ва эксплуатацияси

Коммунал инфратузилма ва уй-жой коммунал хӯжалигини ташкил этиш ва бошқариш

Автомобиль йӯллари, кӯприклар, тоннеллар, йӯл ӯтказгичлар ва аэродромларни лойиҳалаш ва қуриш

Шаҳар йӯллари ва кӯчалари

Автомобиль йӯлларини ободонлаштириш ва архитектура-ландшафт лойиҳалаш

Архитектура ёдгорликлари реконструкцияси ва реставрацияси

Деворбоп ва пардозбоп қурилиш материаллари технологияси

Ииғма темирбетон ва бетон конструкциялар ва буюмлар ишлаб чиқариш технологияси

Маданий мерос объектларини асраш

Урбанистика, шаҳарсозликни режалаштириш

Ер тузиш ва ер кадастри

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

44

Давлатов Фаррухбек Мансурбек уғли

УрДУ, Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бўйича)

ҚҚДУ, Юриспруденция (турлари бяйича)

Метрология, стандартлаштириш ва махсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Кимёвий технология (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Биотехнология (тармоқлар бӯйича)

Озиқ-овқат технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича)

Ёғлар, эфир мойлари ва парфюмерия-косметика маҳсулотлари технологияси

Бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси

Виночилик технологияси, бижғиш маҳсулотлари ва алкоголсиз ичимликлар технологияси

Виночилик технологияси

Консервалаш технологияси

Функционал овқатланиш ва болалар маҳсулотлари технологияси

Қишлоқ хӯжалик маҳсулотларини сақлаш ва дастлабки ишлаш технологияси (маҳсулотлар турлари бӯйича)

Патентшунослик

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

45

Зерипбаева Гузал Умирбек қизи

УрДУ, Маданият ва санаат муассасаларини ташкил этиш ва бошқариш

ҚҚДУ, Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили

Мусиқа таълими

Бастакорлик санъати

Санъатшунослик (турлари бӯйича)

Актёрлик санъати (турлари бӯйича)

Режиссёрлик (турлари бӯйича)

Дирижёрлик (турлари бӯйича)

Вокал санъати (турлари бӯйича)

Чолғу ижрочилиги (турлари бӯйича)

Хореография (турлари бӯйича)

Халқ ижодиёти (турлари бӯйича)

Маданият ва санъат муассасасаларини ташкил этиш ҳамда бошқариш

Санъатда анимациявий ва мультимедиявий лойиҳалаш

Санъат соҳасида продюсерлик

Ижтимоий-маданий фаолият

 

46

Пирназаров Мақсад Икром уғли

УрДУ, Мехмонхона ва хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Меҳмонхона хӯжалигини ташкил этиш ва бошқариш

Туризм (фаолият йӯналишлари бӯйича)

Туризм соҳасида лойиҳалаш

Туризм соҳасида хизматлар технологияси ва уларни ташкил этиш

Меҳмонхона бизнеси

Ресторан бизнеси

Оммавий тадбирлар менежменти

Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси

Г ид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бӯйича)

Туризм фаолиятида логистика

 

47

Аллаберганов Палванназар Ғайратович

УрДУ, Мехмонхона ва хўжалигини ташкил этиш ва бошқариш

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Меҳмонхона хӯжалигини ташкил этиш ва бошқариш

Туризм (фаолият йӯналишлари бӯйича)

Туризм соҳасида лойиҳалаш

Туризм соҳасида хизматлар технологияси ва уларни ташкил этиш

Меҳмонхона бизнеси

Ресторан бизнеси

Оммавий тадбирлар менежменти

Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси

Г ид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бӯйича)

Туризм фаолиятида логистика

 

48

Довлетов Машхурбек Зафар уғли

УрДУ, Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Тарих ӯқитиш методикаси

Тарих

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича)

Археология

Фалсафа

Фалсафа (йӯналишлар бӯйича)

Диншунослик

Шарқ фалсафаси ва маданияти

Тарих. Бухоро тарихи

Тарих ва экскурсия-ӯлкашунослик иши

Антропология ва этнология

Социология

Архившунослик

Ахборот хавфсизлигини бошқариш

 

 

49

Қурамбаев Шохзод Баходирович

УрДУ, Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

ҚҚДУ, Юриспруденция (фаолият турлари бўйича)

Тарих ӯқитиш методикаси

Тарих

Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими

Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бӯйича)

Археология

Фалсафа

Фалсафа (йӯналишлар бӯйича)

Диншунослик

Шарқ фалсафаси ва маданияти

Тарих. Бухоро тарихи

Тарих ва экскурсия-ӯлкашунослик иши

Антропология ва этнология

Социология

Архившунослик

Ахборот хавфсизлигини бошқариш

 

 

50

Раимберганов Бобур Рашид уғли

УрДУ, Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бўйича)

ҚҚДУ, Психология: амалий психология

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

51

Икрамов Мухаммад Ойбек уғли

УрДУ, Туризм (фаолият йўналишлари бўйича)

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Меҳмонхона хӯжалигини ташкил этиш ва бошқариш

Туризм (фаолият йӯналишлари бӯйича)

Туризм соҳасида лойиҳалаш

Туризм соҳасида хизматлар технологияси ва уларни ташкил этиш

Меҳмонхона бизнеси

Ресторан бизнеси

Оммавий тадбирлар менежменти

Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси

Г ид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бӯйича)

Туризм фаолиятида логистика

 

52

Бабаджанов Шавкат Рустамович

УрДУ, Туризм (фаолият йўналишлари бўйича)

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Меҳмонхона хӯжалигини ташкил этиш ва бошқариш

Туризм (фаолият йӯналишлари бӯйича)

Туризм соҳасида лойиҳалаш

Туризм соҳасида хизматлар технологияси ва уларни ташкил этиш

Меҳмонхона бизнеси

Ресторан бизнеси

Оммавий тадбирлар менежменти

Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси

Г ид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бӯйича)

Туризм фаолиятида логистика

 

53

Даулеталиев Ғофур Калдыбай улы

УрДУ, Туризм (фаолият йўналишлари бўйича)

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Меҳмонхона хӯжалигини ташкил этиш ва бошқариш

Туризм (фаолият йӯналишлари бӯйича)

Туризм соҳасида лойиҳалаш

Туризм соҳасида хизматлар технологияси ва уларни ташкил этиш

Меҳмонхона бизнеси

Ресторан бизнеси

Оммавий тадбирлар менежменти

Аҳоли ва туристларнинг овқатланишини ташкил этиш сервиси

Г ид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти (тиллар бӯйича)

Туризм фаолиятида логистика

 

54

Ниязымбетов Жамшидбек Арслонбек уғли

УрДУ, Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси

КҚДУ, Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (тармоқлар бўйича)

Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси

Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё турлари бӯйича)

Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё ва жараён турлари бӯйича)

Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари

Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Пахтани ишлаб чиқаришга тайёрлаш технологияси

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

55

Алымбаев Елдор Атабек уғли

УрДУ, Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бяйича)

ҚҚДУ, Геодезия, картография ва кадастр (функциялари бўйича)

Матбаа ва қадоқлаш жараёнлари технологияси

Енгил саноат буюмлари конструкциясини ишлаш ва технологияси (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё турлари бӯйича)

Табиий толаларни дастлабки ишлаш технологияси (хом ашё ва жараён турлари бӯйича)

Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари

Енгил саноат технологиялари ва жиҳозлари (ишлаб чиқариш турлари бӯйича)

Пахтани ишлаб чиқаришга тайёрлаш технологияси

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

56

Бекмуратов Жақсылық Ережепбай улы

УрДУ, Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бяйича)

ҚҚДУ, Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича)

Металлургия

Ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Авиасозлик ва ҳаво кемаларидан техник фойдаланиш

Ҳаво кемаларининг техник эксплуатацияси

Автомобилсозлик ва тракторсозлик

Ерусти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (транспорт турлари бӯйича)

Транспорт воситалари муҳандислиги (турлари бӯйича)

Электроника ва асбобсозлик (тармоқлар бӯйича)

Метрология, стандартлаштириш ва маҳсулот сифати менежменти (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (тармоқлар бӯйича)

Энергия машинасозлиги (тармоқлар бӯйича)

Мехатроника ва робототехника

Интеллектуал муҳандислик тизимлари

Интеллектуал муҳандислик тизимлари (тармоқлар ва соҳалар бӯйича)

Қуймакорлик технологиялари

Лазер технологиялари ва оптоэлектроника

Лазер-ёруғлик технологиялари ва оптоэлектроника

Биотиббиёт муҳандислиги

Автомобиль транспорти, йӯл-қурилиш машиналари ва жиҳозларининг эксплуатацияси

Техника ва технологияларнинг техник экспертизаси ва маркетинги (турлари бӯйича)

Ёруғлик техникаси

Металларга босим билан ишлов бериш машиналари

Г аз жиҳозларидан фойдаланиш ва уларга хизмат кӯрсатиш

Қувур транспорти тизимлари иншоотлари ва уларнинг объектларини таъмирлаш

Дронларни лойиҳалаш ва эксплуатация қилиш

Авиасозлик

Авиация инжиниринги

Амалий коинот технологиялари

Амалий космик технологиялар

Учувчисиз авиация комплексларининг техник ва технологик эксплуатацияси

Электр транспорти (турлари бӯйича)

Ёғочни қайта ишлаш саноати машиналари ва жиҳозлари

Нефть ва газ саноати машина ва жиҳозлари

Озиқ-овқат саноати машина ва жиҳозлари

Пайвандлаш технологияси ва жиҳозлари

Совутиш, криоген техникаси ва мӯътадиллаш тизимлари машиналари ҳамда агрегатлари

Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (тармоқлар бӯйича)

Машинасозлик технологияси, машинасозлик ишлаб чиқаришини жиҳозлаш ва автоматлаштириш

Технологик машиналар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологиялар ва жиҳозлар (тармоқлар бӯйича)

Технологик жараёнларни бошқаришнинг ахборот-коммуникация тизимлари

Электрон аппаратуралар ишлаб чиқариш технологияси

Прокат ишлаб чиқариш технологияси

Металлар технологиялари (жараён турлари бӯйича)

Қишлоқ хӯжалигини механизациялаштириш

Қишлоқ хӯжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш

Қишлоқ хӯжалиги ва мелиоратив техникаларнинг техник сервиси

Қишлоқ ва сув хӯжалигида техник сервис

Патентшунослик

Ташишни ташкил этиш ва транспорт логистикаси (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаводаги ҳаракатни бошқариш

Транспорт логистикаси (автомобиль транспорти)

Иӯл ҳаракатини ташкил этиш

Автомобиль сервиси

Транспортда ташишни ташкил этиш ва бошқариш (транспорт турлари бӯйича)

Ҳаётий фаолият хавфсизлиги

Меҳнат муҳофазаси ва техника хавфсизлиги

 

Foydali havolalar

Skip to content