ЭЪЛОН !

Қорақалпоқ давлат университети мажлислар залида 2021 йил 14 октябрь

соат 1600  да Илмий семинарнинг навбатдаги онлайн мажлиси бўлади.

КУН   ТАРТИБИ:

Қорақалпоқ давлат университети тадқиқотчиси Закимов Айбек Муратбаевичнинг “Қизилмия етиштириш ва қайта ишлаш тизимида кооперацияни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий асослари” мавзусидаги 08.00.04–“Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти” ихтисослигидан иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг муҳокамаси.

Илмий раҳбар: и.ф.н., доцент Тошматов Рустам Хусанович

        Тақризчилар: и.ф.д., профессор Арабов Нурали Уралович

                        и.ф.н., доцент Калимбетов Халыкназар Курбанбаевич

Foydali havolalar

Skip to content