ЭЪЛОН !

Қорақалпоқ давлат университети мажлислар залида 2021 йил 14 октябрь

соат 1600  да Илмий семинарнинг навбатдаги онлайн мажлиси бўлади.

КУН   ТАРТИБИ:

Урганч давлат университети тадқиқотчиси Чўпонов Санъат Отаназаровичнинг “Минтақада инновацион хизматлар турларини ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш (таълим ва дастурлаш хизматлари бўйича)” мавзусидаги 08.00.05– “Хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти” ихтисослигидан иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг муҳокамаси.

 

Илмий раҳбар: и.ф.д., профессор Досчанов Тангриберган

        Тақризчилар: и.ф.д., профессор Абдуллаев Илёс Султанович, 

                        PhD Алымов Атабек  

Foydali havolalar

Skip to content