Пиримов Туйчи Жумаевичнинг (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертация ишининг ҳимояси ҳақида

 Пиримов Туйчи Жумаевичнинг 02.00.13 – “Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган «Махаллий хомашёлар асосида боғловчи материаллар ҳамда минерал ўғитларга ноорганик қушимчалар олиш технологияси» мавзусидаги диссертация ишининг ҳимояси Қорақалпоқ Давлат университети ҳузуридаги илмий даражалар берувчи PhD.03.30.12.2019.T.20.03 рақамли Илмий кенгашнинг 2021 йил 4 декабрь куни соат 10:00 даги мажлисида бўлиб ўтади.

Илмий раҳбар: т.ф.д., Сейтназаров А.Р.

Оппонентлар: т.ф.д. Сабиров Б.Т.

                         т.ф.ф.д. Алланиязов Д.О.

Етакчи ташкилот: Навоий давлат кончилик институти.

Манзил: 230112, Нукус шаҳри, Ч.Абдиров кўчаси, 1 уй, Қорақалпоқ Давлат университети.

тел: (+99861) 223-60-47

факс: (+99861) 223-60-78

e-mail: e-mail: info@karsu.uz

 

 

Foydali havolalar